Nyheter

Nätverksträff SFM: Samverkan med polisen kring medling med anledning av brott

April 6, 2023

Många brottsmedlare upplever samarbetet med polisen som svårt och krångligt, och att få in medlingsärenden är troligtvis den svåraste pusselbiten av alla.

På nätverksträffen delar vi med oss av risk- och framgångsfaktorer när det gäller samarbetet med Polisen – för att samla in konkreta tips och verktyg som brottsmedlare runt om i landet kan ta med sig i sitt dagliga arbete.

Vad? Brottsmedlargruppen inom SFM bjuder in till digital nätverksträff

När? Onsdag den 10 maj 2023 kl 10.30 - 12.00

Hur? Träffen sker via Teams och länken skickas ut till anmälda dagen innan träffen. Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65 (uppge epost för att ta del av våra utskick). Maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se
Det går inte att betala med faktura. Sista anmälningsdag 8 maj. Anmälningslänk


Varmt välkomna!

/Svenskt Forum för Medling och konflikthantering

Varmt välkommen!

SFM

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte

February 21, 2023

Tisdagen den 20 april 2023 kl 18.00 – 20.00 Teams

Anmälningslänk

Sista anmälningsdag 2 april 2023

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs senast den 20 mars 2023.

Årsmötets agenda
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas

SFM medverkar i tidningen Socionomen

February 20, 2023

I artikeln "Så hjälper vi förövare och brottsutsatta att mötas" i tidningen Socionomen medverkar Svenskt Forum för Medling och konflikthantering och berättar om Medling vid brott. "Att mötas efter ett begånget brott har visat sig ha läkande effekter för både brottsutsatta och gärningspersoner. Ändå är medling vid brott en relativt lågprioriterad verksamhet i Sverige. Varför?"

Läs artikeln här

SFM gästades av Jan Eliasson

January 2, 2023

SFM gästades av den välkände toppdiplomaten Jan Eliasson, en veteran inom internationell medling och samarbete vid vår senaste nätverksträff. Eliasson delade med sig av sina erfarenheter att medla i internationella förhandlingar och väpnade konflikter. Han framhöll särskilt vikten av tidpunkten för medling, de personliga relationernas roll och den centrala funktion som orden har i diplomatiska processer. Ord kan vara helt avgörande för att nå lösningar. Diskussionen leddes av Filippa Freijd och Isak Svensson.

Läs mer i Eliassons nya bok Ord och handling: ett liv i diplomatins tjänst.