Om SFM

Vad är SFM?

Svenskt Forum för medling och konflikthantering (SFM) är en ideell förening som drivs utan vinstsyfte och som är politiskt obunden. Föreningens syfte är att vara en mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av medling och alternativ konflikthantering.

SFM vill verka för att medling som konflikthanteringsmetod stärks, utvecklas och sprids i Sverige och att det kan ske inom samtliga områden där medling kan tillämpas. SFM vill underlätta erfarenhetsutbyten mellan medlare och medverka till en dialog mellan personer inom olika intresseområden och yrkeskategorier.

Styrelsen

SFM har en styrelse som träffas ca 6 ggr per år inklusive årsmötet. Du kan läsa mer om de medlemmar som sitter med i styrelsen här.

Att bli medlem

Medlemskap i SFM kostar 200 kr per verksamhetsår. Även styrelsemedlemmar betalar denna avgift. Att vara medlem innebär att man stöttar föreningens syfte att arbeta för att medling som konfliktmetod ska utvecklas och spridas i Sverige. Som medlem blir du även del av det nätverk av medlare och medlingsintresserade som är medlemmar. Läs mer om att bli medlem här.

SFMs historia

SFM grudades i Göteborg i januari år 2000, inspirerad av Nordiskt forum för medling och konflikthantering. Dåvarande ordförande var Håkan Kellgren som under åren har efterträtts bland annat av Eleonore Lind, Lennart Nordin, Peter Hanthe, Pia Törnstrand, Lena Feuk, Alexandra Lyckman och nuvarande ordförande Anna Hellron.

Under årsmötet år 2001 i Simrishamn, fick föreningen kännedom om att medlingslagen skulle träda i kraft och hur denna formulerats. En skrivelse riktades till regeringen och följden blev ett samtal med justitieministern Thomas Bodström som gav föreningen kraftfullt stöd och besökte kommande årsmöten mer än en gång. Han var även huvudtalare på den stora nordiska konferensen för medling i Skövde 2004.

Konferenserna som SFM anordnat sedan dess har varit många och föreläsningarna har bland annat handlat om olika teman inom familjemedling, affärsmedling, dialog och förhandling, skolmedling, medling vid brott, internationell medling och många andra konflikthanteringsområden. SFM har sedan dess fortsatt att anordna flera konferenser, med föreläsningar och work shops och arbetat för att sprida kunskapen om medling och konflikthantering i Sverige.