Medlingens dag

Om Medlingens dag

SFM arrangerar konferensen Medlingens dag varannat år. Till Medlingens dag kommer alla de som på något vis berörs av, arbetar med, eller är intresserade av medling. Exempelvis medlare, advokater, åklagare, socialarbetare, poliser, personalansvariga och skolpersonal.