Medlingens dag

Om Medlingens dag

SFM arrangerar konferensen Medlingens dag varannat år. Till Medlingens dag kommer alla de som på något vis berörs av, arbetar med, eller är intresserade av medling. Exempelvis medlare, advokater, åklagare, socialarbetare, poliser, personalansvariga och skolpersonal. Nästa Medlingens dag hålls den 17 november 2023. Mer information kommer inom kort.