Medlingens dag

Medlingens dag 2016

”Öppna låsta lägen – Konflikthantering och dialog”, Uppsala

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering är mycket stolta över att i år för femte gången anordna Medlingens dag. I år bjuder vi på ett unikt och mycket intressant program där du får lyssna till ledande personer inom professionell konflikthantering som har stora erfarenheter av svåra samtal. Vi är många som i våra yrkesroller utmanas med konflikter. Oavsett om du är polis, pedagog, personalvetare, domare, advokat, beteendevetare, socionom eller på annat sätt arbetar i möten med människor, är det viktigt att ha bra verktyg för att hantera en infekterad konflikt. De möten som sker under Medlingens dag ökar din kunskap och vidgar ditt nätverk och på detta sätt utvecklar vi den professionella konflikthanteringen i Sverige.