Medlingens dag

Medlingens dag 2023

ANMÄL DIG HÄR


Medlingens dag 2023 – Samlingspunkt för Sveriges främsta medlare!

I 20 år har Medlingens dag samlat Sveriges främsta medlare, poliser, pedagoger, personalvetare, jurister, beteendevetare, socionomer, psykologer och andra som arbetar inom medlingsområdet. I år har vi bjudit in ledande experter inom barnsamtal, fredsforskning, psykopati och internationell familjemedling.

17 november 2023 (Sista anmälningsdag 1 november)
Klara konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
2460 kr (inkl lunch och fika).

Om du har frågor, kontakta: info@s-f-m.se

PROGRAM

8.30 – 9.00 Registrering och mingel

9.00 – 9.15 SFMs ordförande Anna Hellron Wikström hälsar välkommen

9.15 – 10.15 Måste medlare vara opartiska? Forskning om partiskhet i internationell medling – Isak Svensson, professor i freds- och konflikthantering

10.15 – 10.45 Förmiddagsfika

10.45 – 12.00 Iskall och charmig – psykopatiska drag i en vardagkontext – Karolina Sörman, forskare & Marianne Kristiansson, rättspsykiatriker, överläkare och professor

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Konsekvenser av stress hos barn – Hanna Weyler Müller, leg psykolog, specialiserad inom traumafokuserad behandling för barn

14.00 – 14.30 Eftermiddagsfika med mingel

14.30 – 15.30 Cross-border Family Mediation – Ischtar Khalaf-Newsome, familjejurist, medlare och VD för MiKK

15.30 – 15.45 Paus

15.45 – 16.30 Panelsamtal/frågestund, avslutning och sammanfattning

Karolina Sörman och Marianne Kristiansson:
- Iskall och charmig – psykopatiska drag i en vardagskontext

Sörman och Kristiansson beskriver hur psykopatiska drag och beteenden kan ta sig i uttryck, hur de går att känna igen och i vilka sammanhang det kan vara till nytta att försöka bedöma sådana beteenden hos en person. Exempelvis att en person är djärv, har en extrem brist på rädsla, en tendens att inte bry sig om andras bekymmer samt ett utnyttjande av andra och en kylighet.

Marianne Kristiansson är rättspsykiater, överläkare och professor vid Rättsmedicinalverket och Karolinska Institutet. Marianne har lång erfarenhet av riskbedömning för brottsligt beteende samt prevention av brottsligt beteende. Hon har också olika expertuppdrag för myndigheter och kommuner. För närvarande är hon engagerad i rådgivning till Socialtjänsten och myndigheter avseende barn och ungdomar med hög risk att rekryteras till allvarlig brottslighet.

Karolina Sörman är forskare vid Centrum för psykiatriforskning. Hon har disputerat på Karolinska institutet med en avhandling om psykopatiska drag i olika grupper.Tillsammans med Marianne Kristiansson är hon författare till en populärvetenskaplig bok om psykopati. Karolina har under de senaste åren arbetat som enhetschef inom fortbildning för olika yrkeskategorier inom psykiatrin. Inom den rollen har hon bl.a arbetat med att ta fram nya pedagogiska metoder exempelvis virtuell patient rörande våld i nära relation.

Båda förekommer frekvent i medierna på temat psykopatiska drag, och medverkar som experter i flera av Sveriges största tidningar, Sveriges Radio, Bokmässan samt diverse poddar.


Hanna Weyler Müller:
- Konsekvenser av stress hos barn

Hanna Weyler Müller talar om konsekvenser av stark stress hos barn och om risk- och skyddsfaktorer för psykisk hälsa. Hon kommer även att inspirera gällande hur professionella som möter barn kan skapa goda förutsättningar för att barns rätt till information och delaktighet i allt som rör dem ska uppfyllas.

Hanna Weyler Muller är legitimerad psykolog specialiserad inom traumafokuserad behandling för barn. Med lång erfarenhet som barnpsykolog från barn- och ungdomspsykiatri samt socialtjänst är Hanna sedan fem år verksam på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling i Stockholm. Hanna har stor vana att möta barn och deras omsorgspersoner i svåra livssituationer och med behov av olika former av anpassningar. Hanna är också certifierad utbildare i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT).


Isak Svensson:
- Måste medlare vara opartiska? Forskning om partiskhet i internationell medling

Opartiskhet är en central fråga för medlare och ett vanligt antagande är att medlare behöver vara opartiska för att kunna verka som medlare. Forskningen om internationell medling har dock under de senare åren problematiserat detta antagande och visat att partiska medlare kan vara viktiga i freds- och förhandlingsprocesser. Med utgångspunkt i forskningen om medling, diskuterar Isak Svensson frågan om partiskhet i medling och hur våra olika sätt att tänka kring vad som är partiskhet i medling också påverkar hur medlingen konkret praktiseras.

Isak Svensson är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet och har i sin forskning specialiserat sig på international medling i väpnade konflikter. Han har även varit Director of Research vid The National Centre for Peace and Conflict Studies (NCPCS), vid Otago Universitetet i New Zealand. Isak Svensson leder också den internationella forskningsarbetsgruppen om förhandlingar vid Alva Myrdal Center för kärnvapennedrustning, vid Uppsala Universitet. Han är författare till bland annat: The Go-Between: Ambassador Jan Eliasson and the Styles of International Mediation(tillsammans med Peter Wallensteen) Ending Holy Wars: Religion and Conflict Resolution in Civil Wars, International Mediation Bias and Peacemaking: Taking sides in civil warsSenaste boken är Conflict Mediation in the Arab World.


Ischtar Khalaf-Newsome

Ischtar Khalaf-Newsome , Co-CEO and Head of Advisory Services at MiKK. Family Lawyer and Mediator. This seminar will be online.

Mediation in international parental child abduction cases differs significantly from mediation in domestic custody disputes. The different cultures, languages, legal systems and international legal framework at play as well as the high escalation of the conflict and the time pressure of six-weeks for return proceedings are all key factors which contribute to the complexity of these cases. Such cases therefore call for specialized “cross-border” family mediators (CBFM) who are equipped with the knowledge, skills and the know-how on how to handle such cases. This presentation will set out the advantages, best practices as well as the remaining challenges of the evolving field of Cross-border Family Mediation in international parental child abduction cases

_________________________________________________

MiKK is a non-profit organization providing multi-lingual and free-of-charge support, advice and referrals to mediation for parents in cases of cross-border contact, custody and relocation conflicts, as well as in cases of international parental child abduction.

MiKK organizes bilingual and bi-cultural mediations worldwide for parents in accordance with its internationally renowned mediation model using mediators who have been specially trained by MiKK. For over 10 years MiKK has assisted thousands of parents locked in seemingly unsolvable conflicts in finding sustainable and amicable solutions that are in the best interest of their children.

More information about Ischtars seminar is coming soon.