Medlingens dag

Medlingens dag 2018

Rapport från Medlingens dag 2018

Medlingens Dag var en heldag späckad med spännande föreläsningar i vackra Kristinehovs Malmgård. Temat var ”Att äga sin konflikt”.

Vi fick på förmiddagen lyssna till Susanne Kaplans föreläsning ”Hämnd eller upprättelse – Vilka är de personliga drivkrafterna för att söka annat än hämnd” och Madeléne Polfors redogjorde för sin studie angående brottsmedlingens situation; ”Brottsmedlingen på utdöende. Gör om gör rätt… Är nationell samordning brottsmedlingens räddning?”

På eftermiddagen tog Anna Norlén vid med sin föreläsning ”Är allt som är jobbigt också skadligt? – Hur kunskaper om hur barn och unga påverkas av påfrestningar och trauma kan tillämpas i planering, förberedelse och genomförande av medling” och sist ut var Catharina Leverty, som redogjorde för hur handledning i medlingssammanhang kan se ut i ”Handledning, support och erfarenhetsutbyte för medlare”. Vi avslutade sedan med några av hennes praktiska övningar som var mycket uppskattat av de medverkande.

Vi var 66 stycken personer som närvarade vid Medlingens Dag 2018, varav 41 svarade på enkäten om dagen. Det var överlag ett mycket gott betyg kring Medlingens Dag 2018, där förväntningarna om dagen infriats samt också kunnat inspirera i det dagliga arbetet. Helhetsintrycket av konferensen är bra, vilket vi på SFM är glada över att ni tycker!