Om SFM

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Anna Hellron Wikström (ordförande)

 • Advokat (familjerätt/brottmål) och medlare vid Insulander Lindh Advokatbyrå, Stockholm
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken

Lina Kitti (vice ordförande)

 • Advokat och medlare vid Lebenberg Advokatbyrå, Stockholm
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken (inriktning alt. utbildning)

Nina Stenbom (sekreterare)

 • Jur kand, familjeterapeut och medlare med egen verksamhet i Familjeperspektiv AB, Stockholm
 • Medlare i familjemål

Wannes van Assche (kassör)      

 • Socionom och behandlare, Västervik     
 • Brottsmedlare

Lina Öhman (Stockholm)

 • Arbetar med konflikthantering på Statens Institutionsstyrelse
 • Fil Kand Internationella Relationer med inriktning på konflikthantering.
 • Har bred medlingsutbildning och kan medla i de flesta ärenden

Filippa Freijd (Skåne)

 • Kommunikationsstrateg Region Skåne
 • Master i medling och konflikthantering (MMCR), medlem i Nordiska Mediatorer
 • Medlar i de flesta ärenden

Madeléne Polfors (Göteborg)

 • Universitetsadjunkt i juridik och uppdragskoordinator på Institutionen för Ekonomi och IT vid Högskolan Väst
 • Har bred medlingsutbildning och kan medla i de flesta ärenden

Micaela Hoppe (Värmland)

 • Familjerättssocionom, handledare psykosocialt arbete med egen verksamhet, verksam främst i Värmland och angränsande områden, samt även i Stockholm till viss del.Medlare i familjemål

Ulrika Nygård (Luleå)

 • Socialpedagog, psykoterapeut steg 1, familjebehandlare, preventionssamordnare och medlare vid brott.
 • Nyutbildad medlare vid brott inom socialförvaltningen i Luleå. Även med med i SFM´s brottsmedlargrupp Suppleanter        

Isak Svensson (Stockholm)

 • Professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet. Forskar och undervisar om internationell fredsmedling i väpnade konflikter.

Varför SFM? Därför att vi i Sverige som är intresserade av att utveckla formerna för att bli bättre på att hantera konflikter (på olika nivåer och i olika sammanhang) behöver ett forum att mötas och dela erfarenheter och kunskaper.