Om SFM

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Anna Hellron Wikström (ordförande)

 • Advokat (familjerätt/brottmål) och medlare vid Insulander Lindh Advokatbyrå, Stockholm
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken

Lina Öhman (vice ordförande)

 • Lina Öhman
 • Arbetar med konflikthantering på Statens Institutionsstyrelse
 • Fil Kand Internationella Relationer med inriktning på konflikthantering.
 • Har bred medlingsutbildning och kan medla i de flesta ärenden

Nina Stenbom (sekreterare)

 • Jur kand, familjeterapeut och medlare med egen verksamhet i Familjeperspektiv AB, Stockholm
 • Medlare i familjemål

Wannes van Assche (kassör)      

 • Socionom och behandlare, Västervik     
 • Brottsmedlare

Filippa Freijd

 • VD på Symbal Communication, specialister inom förändringskommunikation.
 • Master i medling och konflikthantering (MMCR), medlem i Nordiska Mediatorer
 • Medlar i de flesta ärenden

Micaela Hoppe

 • Familjerättssocionom, handledare psykosocialt arbete med egen verksamhet, verksam främst i Värmland och angränsande områden, samt även i Stockholm till viss del.Medlare i familjemål  

Maria Stetsko (Örebro), suppleant

 • Socionom (master), leg. psykoterapeut och handledare i psykosocialt arbete
 • Medlare (familjemål) i egen verksamhet.
 • Universitetsadjunkt i socialt arbete, Örebro universitet.