Om SFM

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Anna Hellron Wikström (ordförande)

 • Advokat (familjerätt/brottmål) och medlare vid Insulander Lindh Advokatbyrå, Stockholm
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken

Agnes Ahrent (vice ordförande)

 • Jurist (familjerätt/brottmål)
 • Medlare i familjemål och enligt föräldrabalken

Nina Stenbom (sekreterare, suppleant)

 • Jur kand, familjeterapeut och medlare med egen verksamhet i Familjeperspektiv AB, Stockholm
 • Medlare i familjemål

Wannes van Assche (kassör)      

 • Socionom och behandlare, Västervik     
 • Brottsmedlare

Micaela Hoppe

 • Familjerättssocionom, handledare psykosocialt arbete med egen verksamhet, verksam främst i Värmland och angränsande områden, samt även i Stockholm till viss del
 • Medlare i familjemål  

Maria Stetsko (suppleant)

 • Socionom (master), leg. psykoterapeut och handledare i psykosocialt arbete
 • Medlare (familjemål) i egen verksamhet
 • Universitetsadjunkt i socialt arbete, Örebro universitet

Anna Sachs

 • Familjerättssocionom, familjerättssekreterare