Nyheter

Medlingsutbildningar

Jag hade äran att utbilda proffsiga Samrit AB i medling och reparativa processer. De jobbar brett inom skola, socialtjänst och kriminalvård och jag är jätteglad att de ser medling som ett viktigt vertyg.
www.piatornstrand.se