SFM Aktiviteter

Årsmöte SFM 2024

April 15, 2024

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte
15 april 2024 kl 17.00-19.00 Teams
(Sista amälningsdag 1 april)

Anmälningslänk

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs senast den 15 mars 2024.

Årsmötets agenda
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas

Medlingens dag 17 november 2023 - samlingspunkt för Sveriges främsta medlare!

November 17, 2023

Konferensen ”Medlingens dag” har funnits över 20 år och samlar Sveriges främsta medlare, poliser, pedagoger, personalvetare, jurister, beteendevetare, socionomer, psykologer och andra som på olika sätt arbetar inom medlings­området och vill fördjupa sina kunskaper, nätverka och byta erfarenheter. I år samlar vi de ledande experterna inom barnsamtal, fredsforskning, psykopati och internationell familjemedling på en och samma konferens.

Programmet

Anmäl dig här

Digital nätverksträff SFM: Medling ur brottsutsattas perspektiv

October 19, 2023

Brottsmedlargruppen i SFM bjuder in till en spännande nätverksträff i tre delar:

Vi gästas av Anna Rypi, Universitetslektor i sociologi och socialt arbete på Lunds universitet, som kommer att prata om brottsutsattas upplevelser av medling utifrån hennes tidigare studier. Anna har forskat kring brottsutsatthet och medling vid brott och är medförfattare till boken "Medlingens moral, emotioner och mångfald".

Vi lyssnar sedan tillsammans på en intervju med en brottsutsatt som beskriver sitt deltagande i en medlingsprocess.

Vi avslutar träffen med en gruppdiskussion kring brottsutsattas möjligheter och rättigheter samt medlarens ansvar att tillgodose brottsutsattas behov.

Vad? Brottsmedlargruppen inom SFM bjuder in till digital nätverksträff med gäst Anna Rypi.
När? Den 19 oktober 2023, klockan 10.00-11.30 (Sista anmälningsdag onsdag 18 oktober)
Hur? Träffen sker via Teams och länken skickas ut till anmälda dagen innan träffen. Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65 (uppge epost för att ta del av våra utskick). Maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se Det går inte att betala med faktura.

Varmt välkomna!

Anmäl dig här

Digital Nätverksträff SFM: Vad är samarbetssamtal och vad är medling?

October 4, 2023

Är samarbetssamtal och medling olika saker eller handlar det egentligen om samma sak? Är framgångsfaktorerna i samtalen olika beroende på om det är samarbetssamtal eller medling?

Hur mycket betyder det att föräldrar söker frivilligt till samtalen alternativt om domstolen beslutat om dem? Hur påverkar timing? Hur får barnens röst sin plats i samtalen? Hur påverkar samtalsledarens bakgrund lösningarna? Hur dokumenteras överenskommelserna?

Bernt Wahlsten har nyligen utkommit med boken ”Vad är samarbetssamtal och hur gör man? - En liten introduktion till familjemedling”. Koppla upp i vårt digitala nätverksmöte den 4 oktober kl 18.30 och lyssna på Bernt och diskutera frågor på detta tema!

Bernt Wahlsten är familjerättssocionom och har arbetat med familjerätt sedan 1979. Han var ordförande i yrkesföreningen Familjerättssocionomernas Riksförening från bildandet 1996 fram till 2002. Bernt har sedan dess regelbundet hållit grundkurser i samarbetssamtal för familjerättssocionomer, undervisat vid Domstolsverkets utbildningar för domare, och var under åren 2009–2018 även kursansvarig för fördjupningsutbildningarna i samarbetssamtal samt vårdnadsutredningar vid Ersta Sköndals högskola i Stockholm.

Vad? Familjemedlargruppen inom SFM bjuder in till digital nätverksträff

När? 4 oktober kl 18.30 (Sista anmälningsdag 3 oktober)

Hur? Träffen sker via Teams och länken skickas ut till anmälda dagen innan träffen. Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65 (uppge epost för att ta del av våra utskick). Maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se

Det går inte att betala med faktura.

Anmäl dig här

Nätverksträff SFM: Samverkan med polisen kring medling med anledning av brott

May 10, 2023

Många brottsmedlare upplever samarbetet med polisen som svårt och krångligt, och att få in medlingsärenden är troligtvis den svåraste pusselbiten av alla.

På nätverksträffen delar vi med oss av risk- och framgångsfaktorer när det gäller samarbetet med Polisen – för att samla in konkreta tips och verktyg som brottsmedlare runt om i landet kan ta med sig i sitt dagliga arbete.

Vad? Brottsmedlargruppen inom SFM bjuder in till digital nätverksträff

När? Onsdag den 10 maj 2023 kl 10.30 - 12.00

Hur? Träffen sker via Teams och länken skickas ut till anmälda dagen innan träffen. Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65 (uppge epost för att ta del av våra utskick). Maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se
Det går inte att betala med faktura. Sista anmälningsdag 8 maj. Anmälningslänk


Varmt välkomna!

/Svenskt Forum för Medling och konflikthantering

Varmt välkommen!

SFM

Nätverksträff familjemedling: Barnsamtal i teori och praktik

May 4, 2023

Vi gästas av familjemedlare Cecilia Granberg, som även arbetar som kvalitetssamordnare vid Luleå tekniska universitet. Cecilia har lång erfarenhet som medlare samt som verksam inom nationella och internationella medlingsföreningar.
Vid denna digitala nätverksträff erbjuds en internationell utblick över forskning, metoder och praktisk tillämpning vid barnsamtal för att därefter landa i svensk kontext. Cecilia kommer att dela med sig av erfarenheter från barnsamtal där risker och möjligheter kommer att belysas. Särskilt fokus kommer att läggas vid metoden Child-Inclusive Mediation, som visat goda resultat i en longitudinell studie.

I slutet finns möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter av barnsamtal.

Vad? Familjemedlingsgruppen inom SFM bjuder in till digital nätverksträff med gäst familjemedlare Cecilia Granberg

När? Den 4 maj 2023, klockan 18.00-19.30. Sista anmälningsdag 2 maj

Hur? Träffen sker via Teams och länken skickas ut till anmälda dagen innan träffen. Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65 (uppge epost för att ta del av våra utskick). Maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se Det går inte att betala med faktura.

Anmälningslänk