SFM Aktiviteter

Nätverksträff Jan Eliasson 29 november

October 20, 2022

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering bjuder in till digital nätverksträff tisdagen den 29 november 2022 kl 16.30.

Anmälan

Denna gång gästas vi av Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN, aktuell med boken ”Ord och handling – Ett liv i diplomatins tjänst”.

Många av de färdigheter och verktyg medlaren använder sig av - så som relationsbyggande, aktivt lyssnande, kulturell förståelse, timing och ordval – är i hög grad gemensamma och oberoende av tillämpningsområde. Vi får denna eftermiddag en spännande inblick i medlingens teknik och dynamik genom en internationell medlingserfarenhet.

Med utgångspunkt i sin bok delar Jan Eliasson med sig av sina erfarenheter och lärdomar från sitt arbete inom medling och förhandling, och presentera några insikter kring de faktorer som varit avgörande för att lyckas i medling eller förhandling.

Presentationen följs av ett reflekterande samtal på temat modererat av Isak Svensson, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet.

Välkommen till en eftermiddag med möjlighet till gemensamma reflektioner, tankar och frågor.

Varmt välkommen!

SFM

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM 2022, eller som väljer att bli medlemmar för verksamhetsåret (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65, uppge där epost för att ta del av våra utskick (maila om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).