Nyheter

Brottsmedlargruppen anordnade nätverksträff med tema 'Samverkan och inspiration'

May 7, 2024

Alla som var med fick möjlighet att berätta om hur brottsmedlingen fungerar i deras respektive kommuner. Många medlare brottas med att få in ärenden och att göra medlingen känd och prioriterad.

Ett inspirerande exempel från Höglandet kom upp: En gemensam rutin kring ärendeinflödet som flera kommuner delar där medlingsbara ärenden per automatik skickas in.

I Södertälje och Västervik sker mycket av medlingen i skolan, fördelen då är att konflikterna hanteras i ett tidigt skede.

Behovet av en nationell samordning av brottsmedlingen och medlingsutbildning lyftes av flera deltagare. Ett påverkansarbete pågår kring detta av medlare från Södertälje, Uppsala och Stödcentrum Nordväst.

På en träff med justitie- och socialministrarna påtalades behovet av nationell samordning, ministrarna lyssnade noga på det som framfördes.

Det pågår också en hel del nätverkande i landet där man ger varandra stöd, tips och inspiration. På mötet diskuterades hur brottsmedlarnätverket ska kunna mötas, kommunicera med varandra och dela inspiration.

Medlingens dag kommer framöver genomföras varje år. Detta år sker i år den fredag 15 november. Förslag på föreläsare och ämnen lämnas till info@s-f-m.se

Det är upplyftande att vi är många som engagerar oss i brottsmedlingens överlevnad. Brottsmedlargruppen tackar så mycket för ett engagerat och inspirerande möte!

Årsmöte SFM

February 15, 2024

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte
15 april 2024 kl 17.00-20.00 Teams

Anmälningslänk

Sista amälningsdag 1 april

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs senast den 15 mars 2024.

Årsmötets agenda
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas

Digital Nätverksträff SFM: Vad är samarbetssamtal och vad är medling?

September 26, 2023

Är samarbetssamtal och medling olika saker eller handlar det egentligen om samma sak? Är framgångsfaktorerna i samtalen olika beroende på om det är samarbetssamtal eller medling?

Hur mycket betyder det att föräldrar söker frivilligt till samtalen alternativt om domstolen beslutat om dem? Hur påverkar timing? Hur får barnens röst sin plats i samtalen? Hur påverkar samtalsledarens bakgrund lösningarna? Hur dokumenteras överenskommelserna?

Bernt Wahlsten har nyligen utkommit med boken ”Vad är samarbetssamtal och hur gör man? - En liten introduktion till familjemedling”. Koppla upp i vårt digitala nätverksmöte den 4 oktober kl 18.30 och lyssna på Bernt och diskutera frågor på detta tema!

Bernt Wahlsten är familjerättssocionom och har arbetat med familjerätt sedan 1979. Han var ordförande i yrkesföreningen Familjerättssocionomernas Riksförening från bildandet 1996 fram till 2002. Bernt har sedan dess regelbundet hållit grundkurser i samarbetssamtal för familjerättssocionomer, undervisat vid Domstolsverkets utbildningar för domare, och var under åren 2009–2018 även kursansvarig för fördjupningsutbildningarna i samarbetssamtal samt vårdnadsutredningar vid Ersta Sköndals högskola i Stockholm.

Vad? Familjemedlargruppen inom SFM bjuder in till digital nätverksträff

När? 4 oktober kl 18.30 (Sista anmälningsdag 3 oktober)

Hur? Träffen sker via Teams och länken skickas ut till anmälda dagen innan träffen. Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65 (uppge epost för att ta del av våra utskick). Maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se

Det går inte att betala med faktura.

Anmäl dig här

Digital nätverksträff: Medling ur brottsutsattas perspektiv

September 26, 2023

Brottsmedlargruppen bjuder in till en spännande nätverksträff i tre delar:

Vi gästas av Anna Rypi, Universitetslektor i sociologi och socialt arbete på Lunds universitet, som kommer att prata om brottsutsattas upplevelser av medling utifrån hennes tidigare studier. Anna har forskat kring brottsutsatthet och medling vid brott och är medförfattare till boken "Medlingens moral, emotioner och mångfald".

Vi lyssnar sedan tillsammans på en intervju med en brottsutsatt som beskriver sitt deltagande i en medlingsprocess.

Vi avslutar träffen med en gruppdiskussion kring brottsutsattas möjligheter och rättigheter samt medlarens ansvar att tillgodose brottsutsattas behov.

Vad? Brottsmedlargruppen inom SFM bjuder in till digital nätverksträff med gäst Anna Rypi.
När? Den 19 oktober 2023, klockan 10.00-11.30 (Sista anmälningsdag onsdag 18 oktober)
Hur? Träffen sker via Teams och länken skickas ut till anmälda dagen innan träffen. Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65 (uppge epost för att ta del av våra utskick). Maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se Det går inte att betala med faktura.

Varmt välkomna!

Anmäl dig här