En plattform för alla som jobbar med eller är intresserade av medling och konflikthantering

SFM Nyheter

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte

February 21, 2023

Tisdagen den 20 april 2023 kl 18.00 – 20.00 Teams

Anmälningslänk

Sista anmälningsdag 2 april 2023

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs senast den 20 mars 2023.

Årsmötets agenda
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas

SFM medverkar i tidningen Socionomen

February 21, 2023

I artikeln "Så hjälper vi förövare och brottsutsatta att mötas" i tidningen Socionomen medverkar Svenskt Forum för Medling och konflikthantering och berättar om Medling vid brott. "Att mötas efter ett begånget brott har visat sig ha läkande effekter för både brottsutsatta och gärningspersoner. Ändå är medling vid brott en relativt lågprioriterad verksamhet i Sverige. Varför?"

Läs artikeln här

SFM gästades av Jan Eliasson

January 2, 2023

SFM gästades av den välkände toppdiplomaten Jan Eliasson, en veteran inom internationell medling och samarbete vid vår senaste nätverksträff. Eliasson delade med sig av sina erfarenheter att medla i internationella förhandlingar och väpnade konflikter. Han framhöll särskilt vikten av tidpunkten för medling, de personliga relationernas roll och den centrala funktion som orden har i diplomatiska processer. Ord kan vara helt avgörande för att nå lösningar. Diskussionen leddes av Filippa Freijd och Isak Svensson.

Läs mer i Eliassons nya bok Ord och handling: ett liv i diplomatins tjänst.

SFM nätverksträff med Jan Eliasson

October 21, 2022

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering bjuder in till digital nätverksträff tisdagen den 29 november 2022 kl 16.30.

Anmälan

Denna gång gästas vi av Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN, aktuell med boken ”Ord och handling – Ett liv i diplomatins tjänst”.

Många av de färdigheter och verktyg medlaren använder sig av - så som relationsbyggande, aktivt lyssnande, kulturell förståelse, timing och ordval – är i hög grad gemensamma och oberoende av tillämpningsområde. Vi får denna eftermiddag en spännande inblick i medlingens teknik och dynamik genom en internationell medlingserfarenhet.

Med utgångspunkt i sin bok delar Jan Eliasson med sig av sina erfarenheter och lärdomar från sitt arbete inom medling och förhandling, och presentera några insikter kring de faktorer som varit avgörande för att lyckas i medling eller förhandling.

Presentationen följs av ett reflekterande samtal på temat modererat av Isak Svensson, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet.

Välkommen till en eftermiddag med möjlighet till gemensamma reflektioner, tankar och frågor.

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM 2022, eller som väljer att bli medlemmar för verksamhetsåret (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65, uppge där epost för att ta del av våra utskick (maila om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).

Varmt välkommen!

SFM