En plattform för alla som jobbar med eller är intresserade av medling och konflikthantering

SFM Nyheter

SFM nätverksträff med Jan Eliasson

October 21, 2022

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering bjuder in till digital nätverksträff tisdagen den 29 november 2022 kl 16.30.

Anmälan

Denna gång gästas vi av Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN, aktuell med boken ”Ord och handling – Ett liv i diplomatins tjänst”.

Många av de färdigheter och verktyg medlaren använder sig av - så som relationsbyggande, aktivt lyssnande, kulturell förståelse, timing och ordval – är i hög grad gemensamma och oberoende av tillämpningsområde. Vi får denna eftermiddag en spännande inblick i medlingens teknik och dynamik genom en internationell medlingserfarenhet.

Med utgångspunkt i sin bok delar Jan Eliasson med sig av sina erfarenheter och lärdomar från sitt arbete inom medling och förhandling, och presentera några insikter kring de faktorer som varit avgörande för att lyckas i medling eller förhandling.

Presentationen följs av ett reflekterande samtal på temat modererat av Isak Svensson, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet.

Välkommen till en eftermiddag med möjlighet till gemensamma reflektioner, tankar och frågor.

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM 2022, eller som väljer att bli medlemmar för verksamhetsåret (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65, uppge där epost för att ta del av våra utskick (maila om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).

Varmt välkommen!

SFM

Nätverksträffen med Advokat Tove Sander

October 21, 2022

Den 20 oktober höll SFM en digital nätverksträff där Advokat Tove Sander berättade om sin roll som både partsombud och medlare i tvister om vårdnad, boende och umgänge, vad de olika rollerna innebär för henne samt hur hon påverkats som ombud av att hon även arbetar som medlare och vice versa.

Träffen blev mycket lyckad och deltagare med skilda professioner över hela landet deltog.  

Tove Sander berättade om hur hon alltid medlar tillsammans med någon och de många fördelar hon såg med detta, inte minst den ovärderliga möjligheten att diskutera medlingen tillsammans med sin medmedlare. Tove beskrev hur hon arbetar mycket med parternas bild av varandra och föräldrarelationen och hon framhöll vikten av att medlare använder en modell som medlaren själv känner sig trygg i.

Tove beskrev hur hon ofta har barnsamtal i medlingarna och poängterade vikten av ombudets viktiga roll i medlingsprocessen, att finnas anträffbar och stötta klienten genom hela processen och beskriva effekterna av det avtal som medlaren tillsammans med parterna arbetar fram. Tove framhöll även ombudets viktiga roll att verka för att medlingen leder till att konfliktnivån trappas ned och inte tvärtom.

När i processen som medlingen ska komma in blev också en fråga och likaså hur rätt medlare ska matchas till parternas specifika behov.

Toves presentation ledde till flera intressanta frågor och ett givande informationsutbyte mellan deltagarna. SFM tackar Tove Sander och övriga deltagare för er medverkan!

Nätverka med familjemedlare 20 oktober

October 4, 2022

SFM bjuder in till digital nätverksträff 20 oktober. Denna gång gästas vi av advokat Tove Sander som kommer att reflektera runt sina olika roller i rättsprocesser runt vårdnad, boende och umgänge. I vissa fall är hon partsombud för ena föräldern och i andra fall tar hon uppdrag som medlare från tingsrätten, för att hjälpa föräldrarna att hitta en gemensam samförståndslösning på sin konflikt.

Tove Sander kommer att reflektera över sina olika roller, vad de innebär för henne samt hur hon påverkats som ombud av att hon även arbetar som medlare och vice versa.  

Tove Sander verkar som advokat i Stockholm sedan 2014 och har arbetat med medling sedan 2019. Hon har dessförinnan arbetat i 15 år som fritidsledare och har därifrån stor erfarenhet av att samtala med såväl barn och ungdomar som med tonårsföräldrar.

Kvällen innebär också möjlighet till gemensamma reflektioner, tankar och frågor runt detta ämne tillsammans med Tove Sander och SFM  

Varmt välkomna!

Anmälan

Nätverksträff Aktivt lyssnande i Stockholm13 september

September 21, 2022

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff i Stockholm.

Förmågan att uppmärksamt, fokuserat, och utan förutfattade meningar lyssna på andra människor är en helt avgörande förmåga för den som medlar i konflikter. Men aktivt lyssnande kan vara svårt - och forskning visar att övning ger färdighet. 

SFM arrangerar därför en praktiskt inriktad färdighetsträning av aktivt lyssnande, med psykologen och fredsforskaren Karen Brounéus. Karen Brounéus är en ledande forskare inom studier av försoningsprocesser efter inomstatliga konflikter, tränare i mindfulness, och har under flera år undervisat i aktivt lyssnande, inom ramen för bland annat kursen Negotiation and Mediation in Practice (Uppsala Universitet). 

Under workshopen kommer vi att få öva oss praktiskt i färdigheten att lyssna aktivt, och reflektera över hur vi kan bli bättre lyssnare. Denna workshop är också en möjlighet att bygga nätverk: att träffa andra med erfarenhet eller intresse av medling och dela erfarenheter.

Tisdag 13 september, 2022, 17.00-19.00

Lokal: O'Learys, Storgatan 27, Östermalm, Stockholm

Kostnad: 210 (för medlemmar) inkluderar dryck och lättare tilltugg (veg)Sista anmälningsdag: 9 september 2022

Anmäl dig här: Nätverksträff Aktivt lyssnande i Stockholm13 september (google.com)

Anmälan förutsätter att du är medlem i SFM 2022 eller att du väljer att bli medlem (200 kr).
Betalning av medlemsskap  sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Det går inte att betala med faktura.

Kostnad för workshopen (för alla som är medlemmar) är 210 kr och inkluderar dryck och lättare tilltugg (veg). 
Sista anmälningsdag: 8 september 2022.

Betalning av workshop sker genom swish till nr: 123 198 87 65