En plattform för alla som jobbar med eller är intresserade av medling och konflikthantering

SFM Nyheter

Nätverksträff familjemedling: Barnsamtal i teori och praktik

April 20, 2023

Vi gästas av familjemedlare Cecilia Granberg, som även arbetar som kvalitetssamordnare vid Luleå tekniska universitet. Cecilia har lång erfarenhet som medlare samt som verksam inom nationella och internationella medlingsföreningar.
Vid denna digitala nätverksträff erbjuds en internationell utblick över forskning, metoder och praktisk tillämpning vid barnsamtal för att därefter landa i svensk kontext. Cecilia kommer att dela med sig av erfarenheter från barnsamtal där risker och möjligheter kommer att belysas. Särskilt fokus kommer att läggas vid metoden Child-Inclusive Mediation, som visat goda resultat i en longitudinell studie.

I slutet finns möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter av barnsamtal.

Vad? Familjemedlingsgruppen inom SFM bjuder in till digital nätverksträff med gäst familjemedlare Cecilia Granberg

När? Den 4 maj 2023, klockan 18.00-19.30. Sista anmälningsdag 2 maj

Hur? Träffen sker via Teams och länken skickas ut till anmälda dagen innan träffen. Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65 (uppge epost för att ta del av våra utskick). Maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se Det går inte att betala med faktura.

Anmälningslänk

Nätverksträff SFM: Samverkan med polisen kring medling med anledning av brott

April 13, 2023

Många brottsmedlare upplever samarbetet med polisen som svårt och krångligt, och att få in medlingsärenden är troligtvis den svåraste pusselbiten av alla.

På nätverksträffen delar vi med oss av risk- och framgångsfaktorer när det gäller samarbetet med Polisen – för att samla in konkreta tips och verktyg som brottsmedlare runt om i landet kan ta med sig i sitt dagliga arbete.

Vad? Brottsmedlargruppen inom SFM bjuder in till digital nätverksträff

När? Onsdag den 10 maj 2023 kl 10.30 - 12.00

Hur? Träffen sker via Teams och länken skickas ut till anmälda dagen innan träffen. Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65 (uppge epost för att ta del av våra utskick). Maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se
Det går inte att betala med faktura. Sista anmälningsdag 8 maj. Anmälningslänk


Varmt välkomna!

/Svenskt Forum för Medling och konflikthantering

Varmt välkommen!

SFM

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte

February 21, 2023

Tisdagen den 20 april 2023 kl 18.00 – 20.00 Teams

Anmälningslänk

Sista anmälningsdag 2 april 2023

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs senast den 20 mars 2023.

Årsmötets agenda
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Mötets behöriga utlysande
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
5. Revisorns revisionsberättelse
6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av budget och verksamhetsplan
9. Behandling av inkomna medlemsförslag
10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
11. Val av valberedning
12. Val av revisor
13. Mötet avslutas

SFM medverkar i tidningen Socionomen

February 21, 2023

I artikeln "Så hjälper vi förövare och brottsutsatta att mötas" i tidningen Socionomen medverkar Svenskt Forum för Medling och konflikthantering och berättar om Medling vid brott. "Att mötas efter ett begånget brott har visat sig ha läkande effekter för både brottsutsatta och gärningspersoner. Ändå är medling vid brott en relativt lågprioriterad verksamhet i Sverige. Varför?"

Läs artikeln här