Medling intresserar gymnasieelever

Många elever som går sista året på gymnasiet ska idag lämna in sina gymnasiearbeten (GARB). SFM har under året fått rekordmånga förfrågningar om att intervjuas om medling med anledning av GARB...

+ Läs vidare

Medling är en beprövad metod mot ungdomsbrott, debatt i Svenska Dagbladet

Forskarna Lottie Wahlin (fil dr, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet) och Maritha Jacobsson (docent, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet) frågar i en debattartikel i Svenska Dagbladet varför inga politiker intresserar sig för de brottsförebyggande metoder som redan finns och som skulle kunna utvecklas, exempelvis medling? “Det tycks således som att det saknas åtgärder för att förebygga...

+ Läs vidare