Hur påverkas medling av coronapandemin?

Hur påverkas medling av coronapandemin? 2020 har varit ett annorlunda medlingsår där alternativa konfliktlösningsmetoder och kreativiteten har fått extra stort utrymme på flera håll...

+ Läs vidare