SFM tackar de medverkande på nätverksträffen “Var ska vårdnadstvister avgöras och av vem?”

Det var roligt att se att det digitala formatet inte bara ska ses som ett nödvändigt ont på grund av corona utan faktiskt möjliggjorde goda samtal mellan engagerade personer från skilda professioner och olika landsändar! Kvällen inleddes med att Jens Lindborg och Sebastian Wejedal som skrivit debattartikeln ”Barn far illa när tingsrätter avgör tvister om...

+ Läs vidare

Idag kl 17.00 – 18.00 hålls SFMs årsmöte online – välkommen!

Du kan fortfarande anmäla dig: https://forms.gle/j4WQwf4A3ZS3vVEq6 Vi arbetar efter följande agenda Val av ordförande för årsmötet Val av sekreterare för årsmötet Mötets behöriga utlysande Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport Revisorns revisionsberättelse Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av medlemsavgift Behandling av budget och verksamhetsplan Behandling av inkomna medlemsförslag Val av ordförande samt ytterligare minst fyra...

+ Läs vidare