Vad är SFM?

Svenskt forum för Medling och Konflikthantering, SFM, är en ideell politiskt obunden förening. Föreningens syfte är att vara en mötesplats för alla som arbetar med, eller är intresserade av medling.

SFM arbetar för att medling som konflikthanteringsmetod ska utvecklas och spridas i Sverige. Föreningen vill även bilda ett starkt nätverk och samarbete. Syftet är att personer och olika yrkeskategorier som på olika sätt använder medling som arbetsredskap, eller har medling som forskningsområde, kan byta idéer, metoder och erfarenheter med varandra.

I föreningen har vi medlemmar som är verksamma inom många olika områden; medling vid brott, familjemedling, granntvister, skolmedling och affärsmedling med mera.

Allt arbete i föreningen bedrivs enligt grundläggande demokratiska och ickevåldsliga principer.

Styrelsen

SFM har en styrelse som träffas ca 6 ggr per år inklusive årsmötet. Du kan läsa mer om de medlemmar som sitter med i styrelsen här.

Att bli medlem

Medlemskap i SFM kostar 200 kr per verksamhetsår. Även styrelsemedlemmar betalar denna avgift. Att vara medlem innebär att man stöttar föreningens syfte att arbeta för att medling som konfliktmetod ska utvecklas och spridas i Sverige. Som medlem blir du även del av det nätverk av medlare och medlingsintresserade som är medlemmar. Läs mer om att bli medlem här.

 

SFMs historia

SFM grudades i Göteborg i januari år 2000, inspirerad av Nordiskt forum för medling och konflikthantering. Dåvarande ordförande var Håkan Kellgren som under åren har efterträtts bland annat av Eleonore Lind, Lennart Nordin, Peter Hanthe och nuvarande ordförande Pia Törnstrand.

Under årsmötet år 2001 i Simrishamn, fick föreningen kännedom om att medlingslagen skulle träda i kraft och hur denna formulerats. En skrivelse riktades till regeringen och följden blev ett samtal med justitieministern Thomas Bodström som gav föreningen kraftfullt stöd och besökte kommande årsmöten mer än en gång. Han var även huvudtalare på den stora nordiska konferensen för medling i Skövde 2004.

Konferenserna som SFM anordnat sedan dess har varit många och föreläsningarna har bland annat handlat om olika teman inom familjemedling, affärsmedling, dialog och förhandling, skolmedling, medling vid brott, internationell medling och många andra konflikthanteringsområden. SFM har sedan dess fortsatt att anordna flera konferenser, med föreläsningar och work shops och arbetat för att sprida kunskapen om medling och konflikthantering i Sverige.

 

Lämna ett svar