Ledamot – Lina Öhman

Fil.kand i Internationella relationer med inriktning på konflikthantering. Tillsammans med Jan Norman har jag skrivit boken ”Medling och andra former av konflikthantering”, utgiven på Iustus förlag. Boken är kurslitteratur vid flera universitet i Sverige som har inriktning mot konflikthantering – juridiska fakulteter, HR-utbildningar med flera utbildningsområden. Vi har även skrivit kompendiet ”Förhandling – kamp eller samarbete”, tillsammans med Viveca Clementson.

Jag arbetar på Centrum för psykiatriforskning (Karolinska Institutet och Region Stockholm).

Sedan 10 år tillbaka är jag verksam som styrelseledamot i SFM. Jag har ett stort intresse för att skapa samförstånd mellan människor, på alla nivåer i samhället och med målsättningen att skapa mervärden för alla parter. Jag anser att SFM fyller en viktig funktion i att sprida Medlingens fana och ge utrymme för nätverkande mellan olika yrkesgrupper inom konflikthantering.
Jag är särskilt intresserad av parters förmåga att hitta lösningar på sina egna problem och att byta fokus från konfrontation och konkurrerande intressen till samarbete och parternas gemensamma sökande efter en kreativ lösning. Medling exempelvis har en potential att ge människor en ökad känsla av effektivitet, tillväxt och kontroll över sina liv. Medlaren, som coach, möjliggör en större öppenhet och acceptans för personen på andra sidan bordet. Det ger förutsättningar för att hitta kreativa och varaktiga överenskommelser och för parterna att växa som människor.

Lämna ett svar