Ordförande – Alexandra Lyckman

Jag är advokat med huvudsaklig inriktning på familjerätt och medling, med särskild specialisering på den internationella familjejuridiken. Jag tror på samförståndslösningar och försöker hitta sådana när det är möjligt, både som medlare och när jag företräder klienter som ombud i tvister. Det tror jag leder till långsiktiga och hållbara överenskommelser mellan parterna.

 

Våren 2014 var jag på en internationell familjerättskonferens i Haag som anordnades av organisationen LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction). Många av deltagarna arbetade som medlare. Det blev då klart för mig att vi i Sverige ligger långt efter när det gäller medling. På konferensen inbjöds jag att delta i en kurs om medling i barnbortförandefall och internationella vårdnadstvister. Så hösten 2014 genomgick jag en 50 timmar lång utbildning i Cross-border Family Mediation i Berlin. Därefter har mitt intresse för medling och hur medlingsinstitutet kan utvecklas i Sverige fortsatt att växa. Andra länder, både i och utanför Europa, tillämpar medling i stor utsträckning inom alla typer av familjerättstvister. Det bör vi sträva efter även i Sverige.

Jag deltar regelbundet i vidareutbildningar och konferenser om medling och försöker dela med mig av kunskapen om medling och alternativ konfliktlösning i Sverige genom att medverka i föreläsningar, hålla kurser och genom mitt engagemang inom SFM med bl a nätverksträffar. Intresset för medling ökar i Sverige och genom min medverkan i SFM har jag möjlighet att driva särskilda frågor, såsom kompetensutveckling av medlare och enhetliga medlingsmetoder.

Lämna ett svar