Ledamot – Madeléne Polfors

Jag har bred utbildningsbakgrund med bland annat
juristexamen, medling, viktimologi, förhandling, pedagogik,
företagsekonomi och affärsutveckling. Jag har min bakgrund i föreningslivet med projektledningsansvar och
ledarskapsutbildningar. Nu senast har jag läst
”Rekryteringsutbildning för utbildningsledarskap” som
pågick under nio månader och ”Rekryteringsutbildning till skolledaryrket” som pågick under fyra månader.
Konflikthantering i skolan ligger mig extra varmt om hjärtat. I SFM:s regi arbetar jag med att hjälpa skolor i deras förbättringsarbete avseende hur konflikter kan hanteras konstruktivt.

Jag tillhör också SFM:s Brottsmedlargrupp där jag är nätverksansvarig. Vill du att vi kommer till din kommun och håller nätverksträff mejla: info@s-f-m.se.  Vi arbetar aktivt med att hjälpa kommuner att kunna tillgodose lagkravet att kunna erbjuda medling till unga lagöverträdare under 21 år. Vi är också bollplank för vidareutveckling av
medlingsverksamheterna och arbetar för att kunna kvalitetssäkra utbildning för
medlare. Brottsmedlargruppens huvudsakliga mål är att få till nationell samordning.
Är du mer intresserad av ämnet har jag skrivit om:

Brottsmedlingen på utdöende
Gör om gör rätt…
Är nationell samordning brottsmedlingens räddning?

Jag är även författare och varit medförfattare till flera arbeten inom medlingens olika områden. Det finns inget mer kraftfullt än dialog. Styrkan i dialog kan inte nog
understrykas. Jag arbetar därför nu med att ta fram projektförslag som syftar till
vidareutveckling av medling och konflikthantering i Sverige, då jag anser att utvidgade medlingsverksamheter skulle kunna ge stora vinster för alla inblandade parter och samhället.

Lämna ett svar