Vice ordförande – Anna Hellron Wikström

Anna Hellron Wikström, advokat Insulander Lindh Advokatbyrå.

År 2008 blev jag advokat och arbetar sedan dess huvudsakligen med familjerätt och brottmål. Sedan år 2016 arbetar jag på Insulander Lindh Advokatbyrå. Jag har alltid haft ett intresse för att arbeta med människor och se vilka lösningar som går att hitta i svåra situationer.

Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentlig försvarare och arbetar även med uppdrag som medlare i familjerättsliga tvister på uppdrag från domstolen eller privat. Jag är ombud i familjerättsliga tvister avseende vårdnad om, boende för och umgänge med barn och har stor erfarenhet av parallella processer (brottmål/familjerätt).

I de mål där det är möjligt ser jag stora fördelar i att parterna själva, med medlingens hjälp, hittar långsiktiga och stabila lösningar kring barnen som också kan innefatta ”mjukare” frågor än de som domstolen kan besluta i juridiskt. Jag har nu medlat i ett par år tillsammans med kollegor på byrån med den modell som kallas co-mediation. Vi ser fantastiskt bra resultat som i många fall inte verkade möjliga vid medlingens början. Ser stora utmaningar och möjligheter för medlingen framöver och ser fram emot att vidareutbilda mig ytterligare inom medling.

Vill arbeta för att medling används i större utsträckning än idag och att det framöver ska vara ett vanligare alternativ för föräldrar att privat anlita medlare utan att en tvist i domstol inletts. Tycker också att det är viktigt att utbildningen av medlare utvecklas och att kvaliteten på utförda uppdrag blir jämnare och bättre.