Ledamot – Ulrika Nygård

Jag arbetar som preventionssamordnare, medlare och föräldraskapsstödjare i Luleå kommun. Jag har arbetet inom socialt behandlingsarbete i ca 25 år. Som medlevare på Hasselkollektivet, på BUP i Luleå och som skolkurator i
Älvsbyn.

Min inriktning är medling vid brott och jag gick utbildningen för Pia Törnstrand hösten 2020. Jag är alltså ny i brottsmedlarvärlden. Mitt fokus just nu är att får igång medlingen på riktigt här i Luleå och även att få igång ett brottsmedlarnätverk i Norrland. Jag tillhör SMF:s Brottsmedlargrupp vilken ger mycket inspiration och stöd i mitt arbete som brottsmedlare.

Jag är utbildad socialpedagog (universitetsutbildning) och har en steg 1 utbildning i KBT. Jag är utbildad i FFT (Funktionell familjeterapi), MI och är gruppledare i Älskade Förbannade Tonåring.

Under mitt yrkesliv har jag ofta sett behovet av att ha en trygg och verksam metod för att kunna hantera konflikter. Genom medlingen som metod och förhållningssätt ges stora möjligheter till möten som aldrig annars skulle vara möjliga. Möten som är så viktiga för att människor ska kunna gå vidare, kanske ur en konflikt vid en separation eller som brottsutsatt vid ett rån.

Som styrelsemedlem i SFM vill jag vill bidra med att sprida kunskap om vinsterna med att använda medling vid brott och konflikter.