Om SFM

Vad är Svenskt Forum för Medling och konflikthantering?

Föreningens syfte är att vara en mötesplats för alla som arbetar med eller är intresserade av medling.Föreningen verkar för att medling som konflikthanteringsmetod utvecklas och sprids i Sverige samt att stärka idé-, metod-, och erfarenhetsutbyte mellan skilda personer och yrkeskategorier som på olika sätt använder medling som arbetsredskap eller forskningsområde.Allt arbete i föreningen skall bedrivas enligt grundläggande demokratiska och ickevåldsliga principer.