Program för Medlingens dag 2010

Plenumtalare:

Utöver dessa föredrag kan man välja mellan att delta i två av dessa seminarier:

  • Medling i svåra vårdnadstvister.
  • Etiska dilemman i medling vid brott och i skola.
  • Perspektivvandringar – Hur kan vi tillsammans lösa komplexa samhällsfrågor?
  • Transformative Mediation ‐ Core Principles
  • Conflict Theories Shapes Conflict Practice.

    Läs mer om seminarierna här

Lämna ett svar