Konfliktparternas förklaringar till konflikten

Personer som blir inblandade i konflikter skapar ofta snabbt en förklaring till varför det blivit problem. Dessa förklaringar bygger ofta på ofullständig information, antaganden, rykten och infall. Om dessa förklaringar är starkt befästa och upplevs som sanna så kan de utgöra mycket stora hinder för en konfliktlösning. Medlaren bör vara uppmärksam på vilka förklaringar konfliktparten har och varsamt relativera dem. Det är viktigt att bereda marken för möjligheten att det kan finnas viktiga omständigheter och motiv man inte sett, annars kanske inte parterna kan lyssna på varandra. Medlaren måste här genom sin hållning utgöra en levande förebild, genom att hålla alla dörrar öppna, och hålla fast vid att alla sidor måste höras innan man väljer en viss tolkning.

I starkt eskalerade konflikter har konfliktparterna många föreställningar om motpartens dolda agenda och omedvetna motiv. Motpartens ses som driven av oetiska motiv, som t.ex. att slippa undan arbete, slippa ta itu med saker de inte klarar av, vilja att dominera, etc. Det kan vara mycket svårt att relativera sådana föreställningar, särskilt om konflikten pågått länge. Man måste då genom upprepade konkreta erfarenheter uppleva att motparten är förmögen till oegennyttigt handlande.

Lämna ett svar