Konfliktparternas argumentationstekniker

En konfliktpart är ofta starkt frustrerad, arg och känner sig blockerad. I samtal med medlaren vill konfliktparten gärna övertyga medlaren om att den egna tolkningen är riktig. I många fall ser konfliktparterna problemet i motpartens person, snarare än i olika intressen eller vissa beteenden. Konfliktparterna arbetar därför gärna med starka generaliseringar (”så gör han alltid”, ”alla jag talat med tycker så”, ”det har hänt massor med gånger”). Medlaren måste uppmärksamma dessa generaliseringar, och be om konkreta exempel.

Konfliktparter kan också vädja om medlarens stöd genom att fråga om inte en viss typ av förhållningssätt är fel. Medlaren måste då vara uppmärksam på att inte acceptera konfliktpartens tolkningar av vad som hänt. Man kan hålla med om generella etiska principers riktighet utan att därför gå med på att motparten gjort sig skyldig till överträdelser. Hänvisa till att man måste ha mer information.

En annan teknik för att stärka den egna ställningen är att hänvisa till auktoriteter eller till vad andra tycker. I det senare fallet överdrivs det ofta, d.v.s. man hänvisar till en tyst majoritet som i verkligheten inte är så enhetlig som konfliktparten vill göra gällande.

Lämna ett svar