Hot om utvidgning av konflikten

Personer som känner sig överkörda, blockerade eller maktlösa griper gärna efter starkare medel att främja sina intressen. Dessa kan inkludera att hota om att anlita en advokat eller att gå till pressen. Medlaren bör i enskilda samtal inte direkt försöka utöva påtryckningar på konfliktparten att inte vidta sådana åtgärder. Ofta behöver personen kunna känna att det finns medel att tillgripa. Man kan uppmuntra en part att vidare undersöka vilka maktmedel som finns och tänka över vilka fördelar och nackdelar dessa skulle ge. Därefter kan man påpeka hur sådana åtgärder påverkar konflikteskalationen.

Lämna ett svar