Skolmedling

Skolmedling syftar till att hantera små och stora konflikter i skolan.
Skolmedling i Sverige bedrivs med två olika inriktningar:
1) Elevmedling – där elever medlar i konflikter på skolan
2) Vuxenmedling – där vuxna medlar i konflikter på skolan

Inom vuxenmedling utbildas skolpersonal att hantera konflikter på skolan. Ofta utbildas både pedagoger, elevhälsopersonal och ledningspersonal för att på så sätt kunna hantera konflikter på olika nivåer inom organisationen.

Vuxenmedling är en strukturerad metod för tredje part samtal vilket ger en skola ett ”gemensamt” förhållningssätt kring konflikter. Strukturen ger en tydlighet och trygghet till parterna som ingår i konflikten. Oavsett vem parterna frågar om hjälp så får dem en likartad hantering av konflikten på skolan.

Vuxenmedling ger en omedelbar effekt då parterna i konflikten under
medlingssamtalet ofta enas kring en gemensam överenskommelse om framtiden. Den kan även vara förebyggande i de fall en konflikt hanteras innan den hinner eskalera.

En medling kan initieras av både elever, personal och föräldrar och tas sedan om hand av de utbildade skolmedlarna. Det finns inga krav på konfliktens storlek, typ eller antal deltagare. Vuxenmedling går att använda i alla konflikter under förutsättning att parterna själva
vill medverka och anses lämpliga att genomföra en medling.

Vissa skolor utbildar all sin personal i metoden medan andra väljer att
utbilda en grupp personal som t.ex. anti-mobbningsteamet. Oavsett vilken personal som utbildas i metoden är implementeringen ett viktigt led i arbetet att skapa ett långsiktigt arbete kring konflikthanteringen på
skolan.

Lämna ett svar