Moral conflict. When social worlds collide


Denna bok fokuserar på samhälleliga värdekonflikter, som t.ex. abortfrågan, rasdiskriminering och religiösa konflikter. Den handlar inte direkt om medling, men bidrar med en fördjupad förståelse av hur man kan hantera konflikter som har sina rötter i oförenliga värderingssystem.

Mindful mediation – A handbook for Buddhist peacemakers


Författaren är en kväkare med intim kännedom om buddhismen. Han använder buddhistiska läror för att belysa konflikters rötter och förmedla medlingsfärdigheter. Boken är främst skriven som läromedel för buddhister som vill utveckla sina insikter och färdigheter som medlare, men presenterar en inträngande analys av konflikters psykologi även för oss västerlänningar.

Confronting conflict – A first-aid kit for handling conflict

Glasl’s engelskspråkiga bok om organisationskonflikter innehåller många övningar och en populärversion av hans konflikteskalationsmodell. Även om den inte i första hand handlar om medling är den värdefull för alla som arbetar med konflikter.

Another way – Positive response to contemporary violence


Adam Curle är en brittisk medlare med bakgrund som professor i psykologi, kväkare och meditatör. Han har medlat i en rad svåra väpnade konflikter runt om i världen, och förkroppsligar många av de främsta kvaliteter en medlare kan ha.