Moral conflict. When social worlds collide


Denna bok fokuserar på samhälleliga värdekonflikter, som t.ex. abortfrågan, rasdiskriminering och religiösa konflikter. Den handlar inte direkt om medling, men bidrar med en fördjupad förståelse av hur man kan hantera konflikter som har sina rötter i oförenliga värderingssystem.

Mindful mediation – A handbook for Buddhist peacemakers


Författaren är en kväkare med intim kännedom om buddhismen. Han använder buddhistiska läror för att belysa konflikters rötter och förmedla medlingsfärdigheter. Boken är främst skriven som läromedel för buddhister som vill utveckla sina insikter och färdigheter som medlare, men presenterar en inträngande analys av konflikters psykologi även för oss västerlänningar.