Hjälp att svara på enkät om nationell samordning behövs för medling vid brott

SFMs styrelseledamot Madeléne Polfors gör en landsomfattande
undersökning/utvärdering om hur medlare vid brott upplever
medlingsverksamheterna och om nationell samordning
för medling vid brott behövs. Målgruppen för undersökningen
omfattar utöver medlare vid brott också andra som i sitt arbete
kommer i kontakt med personer som kan vara aktuella för medling.

”Det har stor betydelse och jag skulle uppskatta mycket om du tar
några minuter till att svara på dessa frågor. Ju fler som svarar
desto bättre underlag får jag att arbeta vidare med.
Alla svar behandlas anonymt.”

Klicka nedan för att komma till undersökningen

➡  Undersökning om nationell samordning för medling vid brott behövs

(Du får gärna sprida länken till alla som kan tänkas beröras!)

Tack på förhand!

Ett samtal om medling i familjemål och familjerättstvisterna som ökar i domstolarna

”Den 2.2.2018 träffade jag och min kollega riksdagsledamoten Eva Solberg,
talesperson för familjerättsfrågorna inom Moderatkvinnorna, för att prata om medling i
familjemål. Och familjerättstvisterna som ökar i domstolarna. Eva var mycket
intresserad av vad vi som verksamma medlare har för synpunkter och önskemål. Vi pratade om den nya vårdnadsutredningen ”Se barnet!”, utbildnings- och
lämplighetskrav för medlare, en plattform för förmedling av medlare samt finansiering genom försäkringsbolagens rättsskydd och statens rättshjälp, så att man slipper
stämma i domstol för att kunna få finansiering av medling.”

(Alexandra Lyckman, Advokat och SFMs vice ordförande)

Till alla intresserade av ett Fredens Hus i Göteborg

Välkomna till ett möte för att diskutera:


Hur skapar vi ett Fredens Hus i Göteborg?


”Syftet med ett Fredens Hus i Göteborg är att ge ökad kunskap om och träning i konstruktiv konflikthantering på lokal och global nivå med inriktning mot personal, barn och ungdomar i förskola, skola och på fritiden. Också föräldrar och blivande föräldrar är en målgrupp. Verksamheten ska bidra till att skapa den freds- och ickevåldskultur som förespråkas av FN, som utsåg 2001-2010 till ett årtionde för just detta. Ett Fredens Hus ska vara en inspirations- och kunskapskälla.”

Se vidare information i: ”Kallelse till information om Fredens Hus i Göteborg”.

SFM vill tipsa om detta evenemang som är förenlig med vår förenings tematiska prioriteringar; en väg till fred och försoning. SFM anser att det vore väldigt passade med ett Fredens Hus i Göteborg med tanke på de våldsyttringar Göteborg haft de senaste åren. SFM kommer vara representerade på mötet genom styrelseledamot Angeliqué Fors.

Rapport från utbildning: ”Transformative Mediation” och handledning i Berlin

Alexandra Lyckman, SFMs vice ordförande, har i dagarna deltagit i utbildning och handledning i Berlin. Följande kan berättas:

”Vidareutbildning anordnades i Berlin av Mikk e.V. – International Mediation Centre genom ett flertal endagarsseminarier. Jag deltog i seminariet som handlade om transformativ medling med deltagare från hela världen, från Japan till Belgien, Litauen, Danmark och Sverige. Det vi fick lära oss om transformativ medling är att medlaren reflekterar det parterna säger, för att på så sätt öka parternas medvetenhet och förståelse i konflikten. Detta ska leda till en bättre dynamik i dialogen mellan parterna. Mycket intressant, även om vi endast hann bekanta oss med ämnet.

På söndagen deltog jag i en supervision eller handledning, där medlare bytte erfarenheter, fick input och reflektioner. Mycket givande och ett väldigt bra sätt att vidareutvecklas i ett yrke där man till stor del arbetar självständigt. Jag hoppas att detta är något som kan organiseras fler gånger, både i MiKKs regi och kanske i framtiden i Sverige för de familjemedlare som inte har möjlighet till handledning och erfarenhetsutbyte på annat sätt.”  (Alexandra Lyckman)