Socialstyrelsen önskar SFM:s synpunkter

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering inbjuds av Socialstyrelsen att lämna synpunkter gällande deras förslag till allmänna råd om handläggningen av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Dessa allmänna råd behandlar bland annat medling med anledning av brott.

Ledamot Emmelie Michael har ingått i den referensgrupp som Socialstyrelsen haft
under tiden som de arbetat med att bearbeta de allmänna råden, se över handboken samt kunskapsstödet gällande unga lagöverträdare. Ledamot Emmelie samt
ordförande Pia Törnstrand har också i våras varit hos Socialstyrelsen för att diskutera just medling med anledning av brott.

Glädjebesked att Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå lever vidare

Individ- och familjenämnden i Umeå tog inte beslut om nedläggning av
brottsofferstödet och att medlingen skulle läggas över på annan verksamhet. Det är glada nyheter att Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå lever vidare.
Det kommer nu istället tas ett krafttag om medlingen. Det planeras i samarbete med SFM en nätverksträff i Umeå efter sommaren, mer information kommer senare. Har du tips på föreläsare eller intressanta teman för dagen, mejla:

→info@s-f-m.se←

Medling vid brott ”bortprioriteras” väcker åter debatt

Hur många livliga debatter och diskussioner om hur viktigt det är att kommunerna
följer den lagstadgade skyldigheten att kunna erbjuda medling har vi inte haft? Lika många gånger har beklagats över hur kommunerna ”lägger över” medlingen på andra områden där de redan har fullt upp med annat. Det är minst sagt under all kritik!

Det väckte åter livlig debatt när det i Umeå kom förslag om nedläggning av
brottsofferstödet och att medlingen skulle läggas över på annan verksamhet. Röster som höjdes var att det skulle innebära dödsstöten för medlingen ytterligare i en
kommun. I takt med att eldsjälar lämnar medlingsverksamheter, kvävs och dör
medlingen ut. Denna utveckling har vi sett i flera kommuner vilket är högst olyckligt.

Hur ska vi stoppa denna utveckling? Medling är inget självspelande piano utan det krävs att någon aktivt arbetar med det för att kunna göra störst skillnad.

Det är som att vissa kommuner inte lyssnar och inte tar del av den gedigna
forskningen som finns på området. Låt personer som deltagit i medling och fått stöd berätta om vilken hjälp de fått och vilken viktig verksamhet det är. Börja marknadsföra medlingen! Det är en verksamhet att vara mån om och det torde istället göras ett
krafttag för att förstärka medlingsverksamheten i varje kommun med tanke på de
positiva effekterna medling har inte minst för brottsutsatt, gärningsperson och
samhället. Medling är en otroligt kostnadseffektiv insats och kan göra stor skillnad för den psykiska ohälsan efter brott! 

Medlingsverksamheter som varit välfungerande har tvingats gå i graven på grund av kommunernas bortprioriteringar… låt det inte sluta här. Den här tiden i vår värld är det väl just stöd efter brott vi ska satsa på?!?!

Dödsstöten för Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå?

Umeå kommun befinner sig i spartider. Hårda sådana som drabbar de mest utsatta och behövande. Det har tagits fram förslag till neddragningar inom verksamheter, alla lika viktiga, och som i vårt fall nedläggning av brottsofferstödet! Brottsoffer som har det nog svårt blir fråntagna möjligheten till samtalsstöd hos oss. Förslag gällande medling är att lägga över medlingsärenden på annan verksamhet. Detta har skett i andra kommuner i landet och lett till att de lagstadgade medlingsverksamheterna självdött. Umeås Centrum för medling och brottsofferstöd hotas nu av samma öde. Detta i en tid där förebyggande arbete är viktigare än någonsin med ökande problem i olika stadsdelar. Medling är en effektiv och billig investering för tryggheten i vår stad. Om en gärningsman och ett brottsoffer får möjlighet att delta i medling
och brottsoffer stödsamtal så minskar risken radikalt för upprepade brott.
Detta är konstaterat genom forskning. Det är bedrövligt att inte medling har en
nationell samordnare som kan förhindra att fler välfungerande verksamheter kvävs.

Kristina Holmström, samordnare, Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå.

SFM kan bistå kommuner med stöttning kring nätverksträffar

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) kan bistå kommuner med stöttning kring nätverksträffar, workshops, utbildningsdagar och liknande aktiviteter kopplat till medling.

SFM syftar att vara en mötesplats för alla som arbetar med, eller är intresserade av medling och konflikthantering. SFM arbetar aktivt för att främja samarbete och bilda starka nätverk. Syftet med nätverksträffar och liknande aktiviteter är att personer och olika yrkeskategorier som på olika sätt använder medling som arbetsredskap, eller har medling som forskningsområde, kan utbyta idéer, metoder och erfarenheter med varandra.

Detta har visat sig vara uppskattat och SFM vill främja att fler kommuner håller nätverksträffar.

Behöver ni hjälp med förslag på ämnen, områden, talare eller behöver ni annat stöd för att kunna arrangera en nätverksträff eller liknande aktivitet tveka inte att kontakta oss:

info@s-f-m.se

 

”Ett medlingsprogram för föräldrar i vårdnadstvister…”

Dagens Juridik publicerade (181211) en debatt av Tova Zetterberg Pihl och
Åsa Bergström, Centris AB samt Martina Kallenberg, Juristbyrån Martina Kallenberg med rubriken:

”I brist på specialiserade domare – här är ett medlingsprogram för föräldrar i vårdnadstvister”.

Läs hela debatten här:

⇒http://www.dagensjuridik.se/2018/12/i-brist-pa-specialiserade-domare-har-ar-ett-medlingsprogram-foraldrar-i-vardnadstvister⇐

Internationella frivillighetsdagen

Idag (181205) är det den internationella frivillighetsdagen som FN:s generalförsamling instiftade år 1985. Runt om i världen och runt om i landet uppmärksammas detta på olika sätt. Eldsjälar, volontärarbetare och alla frivilliga- tack för allt engagemang och allt ni tar er för. Tillsammans gör vi skillnad! Vi från SFM vill också uppmärksamma och tacka alla medlare för det gedigna – många gånger ideella arbetet – som ni gör. Era insatser gör stor skillnad i många människors liv. Ett stort TACK!

 

Kan medling bryta våldsspiralen?

Dagens Nyheter skriver idag (181204) en artikel om grundaren för Fryshuset i Husby, Payam Boroodjeni. Payam är säker på att genom att de har medlat mellan unga som befunnit sig i konflikt med varandra i Husby, så har det kylt ner konflikter som annars kunde slutat med dödligt våld. Nu vidareutbildas många av Fryshuset i Husbys
medarbetare i konflikthantering, för att kunna ”sprida goda ringar på vattnet”.

Länk till artikeln, för att läsa den i sin helhet:
https://www.dn.se/sthlm/sa-ska-de-unga-mannen-som-skjuter-lara-sig-att-losa-konflikter-utan-vald/