Nyhetsarkiv

211012 Program Medlingens dag!
211007 Tack till medverkande vid nätverksträffen 6/10
211002 Frågan kring åklagarnas RättsPM
210925 Tack till alla som medverkade
210916 Missa inte! SFM Online nätverksträff 22 september med föreläsaren Lottie Wahlin: Medling vid brott- fördelar utifrån ett brottsofferperspektiv
210826 Välkommen till nätverksträff online: Lagändringar som kan påverka familjemedling.
210704 Program Medlingens dag 26 november 2021!
210619 Vill du vara med och bidra till ökad kunskap om barns delaktighet i medling?
210618 SFM Online nätverksträff 6 oktober: Medling vid brott – framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet
210604 Medling vid brott när parterna är över 21 år
210506 SFM tackar de medverkande på nätverksträffen “Medling vid brott – med fokus på framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet”. 
210505 Tips på filmer om medling från Konfliktrådet
210427 SFM Online nätverksträff 5 maj: Medling vid brott – framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet
210324 SFM tackar de medverkande på nätverksträffen “Var ska vårdnadstvister avgöras och av vem?”
210318 Medlingskollegiet – nytt kollegium för advokater
210310 Idag kl 17.00 – 18.00 hålls SFMs årsmöte online – välkommen!
210221 Ta del av valberedningens förslag till ny styrelse inför årsmötet!
210217 SFM Online nätverksträff 23 mars: Var ska vårdnadstvister avgöras och av vem?
210217 Dagens Juridik, DEBATT: ”Mer behövs för att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister”
210213 Lagrådsremiss “Ett stärkt barnperspektiv i vårdnadstvister”
210212 SFM Online nätverksträff 5 maj: Medling vid brott – framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet
210128 Önskar du att vara en del av SFMs styrelse?
210128 Enkätsvar angående vad SFM ska fokusera på i framtiden
210125 SFMs ordförande Alexandra Lyckman
210124 Artikel om familjemedling i tidsskriften Advokaten
210122 SR P4 Uppland: ”Nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan”
210121 Kunskapsutbyte med MFoF – den statliga kunskapsmyndigheten för familjerätt och föräldrastöd
210121 Kallelse till årsmöte 10 mars
210111 DN DEBATT 10/1: ”Barn far illa när tingsrätter avgör tvister om barn”
201217 “Medling vid ungdomsbrott. En analys av komplexiteten i att mötas.”
201210 Föreläsning om barn som tar avstånd från en förälder
201202 Hur påverkas medling av coronapandemin?
201126 Online nätverksträff om digitala lösningar vid medling, 1 december
200929 SFM afterwork och nätverksträff 1 december: “Medling och digitala lösningar”
200928 Inställt pga Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Afterwork och nätverksträff om familjemedling den 22 oktober: “Låsta lägen – hur kan man som medlare gå tillväga?”
200928 ”Medling är inget mesigt kompromissande”
200528 Medlingens dag flyttas fram
200421 Delta på SFMs årsmöte online (onsdag 22/4)
200414 Medlingsrutin i Region Jönköping
200331 Effektiv medling vid skilsmässor, enligt finsk modell?
200325 Riksdagspolitiker intresserar sig för medling
200307 After work 3 mars 2020, Familjemedling – I huvudet på en domare
200304 SVT Nyheter: “Gärningsmän ställs öga mot öga med offret: Effektiv metod”
200229 Pressmeddelande från Uppsala kommun: “Medlingssamtal kan vara ett sätt att gå vidare efter ett brott”
200228 Medling intresserar gymnasieelever
200221 Socialstyrelsens uppdaterade handbok för socialtjänsten
200221 Afterwork och nätverksträff om familjemedling 3 mars (anmälningslänk)
200219 Medling är en beprövad metod mot ungdomsbrott, debatt i Svenska Dagbladet
200216 Konferens om konfliktlösning som metod för att minska ungdomsbrottslighet
200210 Tidningen “Svensk Polis” skriver om Medling
200210 Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte 22 april (Anmälningslänk)
200210 Nätverksträff om Familjemedling 3 mars på restaurang häktet
200207 Vad behövs för stöd för att medlingen ska utvecklas?
200130 IVO:s ställningstagande till SFM klagomål om medlingsverksamhet
200130 Socialstyrelsens allmänna råd som SFM gav synpunkter på
200119 Uppdragsutbildning: Grundutbildning i medling vid brott (Stockholms universitet)
200117 Intresse från blivande skolledare och blivande lärare om konfliktlösning
191212 Medlingens dag, save the date 9 oktober 2020!
191118 RESTORATIVE JUSTICE WEEK #RJWeek
191107 “Medling om afrikanska länders vattentillgång”
191106 Lyckad inspirationsdag i Ängelholm med tema Medling
191105 Inspirationsdag i Ängelholm med tema Medling
191016 Kristianstadsbladet skriver om Medling
191012 Tänk om folk visste vad medling skulle kunna göra för dem…
190930 Tidskrift för Kriminalvård (TfK) skriver om Medling
190904 Södertörns Tingsrätts domarblogg skriver om Medling
190828 Ytterligare en medlingssamordning läggs ner
190819 Socialstyrelsen önskar SFM:s synpunkter
190627 Intressant och trevlig nätverksträff gällande medling med anledning av brott 17 juni
190619 Glädjebesked att Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå lever vidare
190617 Medling vid brott “bortprioriteras” väcker åter debatt
190615 Dödsstöten för Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå?
190528 Afterwork för alla som är intresserade av medling vid brott 17 juni
190527 SFM presenterar stolt sin nya logga
190519 SFM talade på Brottsförebyggande rådets nätverksträff den 15-16 maj 2019
190519 Tack för nätverksträffen för familjemedlare den 15 maj 2019
190424 Rapport från Medlingens dag
190424 Nätverksträff för länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare
190424 Anmälningslänk till SFMs afterwork med temat: På vilket sätt kan barnets vilja beaktas inom ramen för familjemedlingar?
190423 Child Inclusive Mediation training
190418 Afterwork för medlare 15 maj
190409 Resultat från arbetet inom EU i FOMENTO-projektet (Fostering mediation in cross-border civil and succession matters).
190407 Välkomna på årsmöte och afterwork 10 april!
190407 SFM tackar för intressant afterwork/nätverksträff
190407 SFMs ordförande Pia Törnstrand höll en föreläsning om medling inbjuden av brottsofferjouren i Västernorrland
190318 Familjemedling – Nätverksträff och Afterwork onsdag 20 mars
190221 SFM kan bistå kommuner med stöttning kring nätverksträffar
190218 Inbjudan till after work!
190218 SFM i möte med Socialstyrelsen
190218 Engagera dig i SFMs styrelse!
190218 Kallelse till SFM årsmöte den 10 april kl 17.00–18.00
181212 “Ett medlingsprogram för föräldrar i vårdnadstvister…”
181205 Internationella frivillighetsdagen
181204 Kan medling bryta våldsspiralen?
181124 Restorative Justice Week
181115 NATIONELL SAMORDNING BEHÖVS!
180619 MEDLINGENS DAG 11 OKTOBER 2018
180526 Svenska Akademien tar hjälp av medlare
180522 Medling vid brott; en enhetlig svensk modell?
180522 10TH INTERNATIONAL EFRJ CONFERENCE (TIRANA 2018)
180406 Välkomna till Årsmöte och Medlemsaktivitet 25 april 2018!
180319 Hjälp att svara på enkät om nationell samordning behövs för medling vid brott
180228 Medlingens dag 2018, save the date!
180228 Workshop och afterwork – Medlarens micro management med Motiverande samtal, MI
180228 Kallelse årsmöte och medlemsaktivitet
180223 Ett samtal om medling i familjemål och familjerättstvisterna som ökar i domstolarna
180206 Internationellt EU-projekt: FOMENTO (Främjande av medling i gränsöverskridande arvsfrågor)
180128 Betala medlemsskap för 2018 med Swish
171202 Justitiekanslerns (JK) inspektion av Polismyndigheten, lokalpolisområde Sollentuna den 30 och 31 maj 2017
171029 Föreläsningar under RJ week
171017 Till alla intresserade av ett Fredens Hus i Göteborg
171016 Rapport från utbildning: ”Transformative Mediation” och handledning i Berlin
170928 Artikel i Advokaten: “Kompetenskrav hos medlare efterlyses”
170609 SFM remissyttrande – Ja till förslag om utveckling av medling i familjemål
170608 Hallands nyheter: “I Falkenberg är medlingen en framgång”
170606 Var tredje kommun utan medlingssamtal
170511 Afterwork för medlare 8 juni 2017
170328 Rapport från konferens: Advanced Training for International Child Abduction Lawyers
170304 SOU 2017:6 Se barnet!
170130 Årsmöte och Medlemsaktivitet 30 mars 2017
170126 Förlust av vår styrelsemedlem och vän Agneta Claesson Norell
161017 2014 års vårdnadsutredning
161013 Förlängd anmälningstid Medlingens dag
161013 Hotellerbjudande Medlingens dag
160929 Program Medlingens dag 2016, 10 november
160901 Nordisk medlingskonferens i Köpenhamn den 19-20 januari 2017
160811 Medlingens Dag 2016 i Uppsala, 10 november!
160525 Martin Wright: A restorative blueprint for justice
160525 Gratis bok om fredsbyggande arbete
160525 Europeisk konferens om reparativ och terapeutisk rättvisa
160525 Informationspaket om reparativ rättvisa på anstalt
160525 Forskare förklarar i ett TED-talk neurovetenskapen kring reparativ rättvisa
160525 Restorative justice på Oprah
160525 Konferens om transformativ medling
160525 Internationell konferens om Restorative Justice 22-24 juni 2016
160520 Medlingens dag 2016 den 9-10 november i Uppsala
160314 Inbjudan till Panelsamtal och kallelse till SFMs årsmöte
160302 Anmäl dig här
160220 ​Internationella Brottsofferdagen uppmärksammas över hela landet
160218 Film för brottsutsatta om reparativ rättvisa
160131 SFM – Årets första Nyhetsbrev
160131 The 9th International Conference of the EFRJ will take place in Leiden (The Netherlands) on 22-24 June 2016.
151122 SFM Årsmöte 14/4 2016
151120 Restorative justice week 15 – 22 november 2015
151116 Stärkta rättigheter för brottsoffer
151116 Restorative Justice: A Different Approach to Discipline
150925 Morgonpasset i P3 intervjuade medlare om reparativ rättvisa
150921 Medlingens Dag till Uppsala år 2016!
150528 Film för brottsutsatta om reparativ rättvisa
150528 Förespråkare för Reparativ rättvisa norske Nils Christie har gått bort
150528 Ny bok om brottsutsatta och reparativ rättvisa
150219 Lagrådsremiss för att genomföra EUs brottsofferdirektiv
150205 Kallelse till årsmöte för SFM
150204 Nationell Brottsoffervecka
141229 Workshop i Oslo om konflikthantering
141229 Filmer och dokumentärer om reparativ rättvisa
141222 Tips om sajt för unga som utsatts för brott
141222 Ny avhandling om brottoffer
141030 Effekter av medling vid brott
141022 Konfliktråd behövs även i Sverige
141022 Platser kvar till Medlingens Dag!
141022 Felaktigt språkbruk fråntar våldsförövare sitt ansvar och ger offret skulden
141022 Jämförande rapport för att skydda brottsoffers rättigheter i EU
141022 Brottsoffer erbjuds läkning genom möten med förövare
141022 Hur kan våra hjärnor utvecklas genom reparativ rättvisa?
141015 Brottsmedling i Västernorrland har havererat
141015 Forskningsrapport om användning och effektivitet av anti-mobbning strategier i skolor
140924 Nytt forskningsprojekt gällande tillgängligheten av medling i Europa påbörjas
140924 Årets internationella vecka för reparativ rättvisa – 16-23 november
140916 Beatrice Ask svarar på fråga om medlingslagens tillämpning
140916 Medlingens dag 2014 – det färdiga programmet
140909 Medlingens dag 2014-11-13
140908 Information inför medlingens dag 2014-11-13
140821 Lästips- artikel om medling i Sverige
140820 Konfliktråd minskar återfall
140818 En dag om ungdomar och brottsprevention
140611 Debattartikel – lästips
140514 Filmer om medling vid brott
140509 European Forum for Restorative Justice internationella konferens i Belfast den 12 – 14 juni 2014.
140204 SFM bjuder in till seminarium om reparativa processer
140127 SFM har översatt europeisk webbaserad studie för brottsutsattas upplevelse av medling (RJ)
140122 Kallelse till SFM:s årsmöte 2014-03-27
140113 Forskare söker hjälp för att studera brottsoffer och reparativ rättvisa
140110 Färsk studie visar på medlingens goda effekter
140108 Ny rättspromemoria vägleder åklagaren vid medlingsprocesser
140108 Medlingsutbildning för medlare och brottsofferstödjare
140107 Polisen i Stockholms län prioriterar medling
131128 Boka in SFMs nästa medlemsaktivitet och årsmöte
131121 Restorative Justice Week, 17-24 november
131113 Intervjupersoner sökes till forskning om brottsmedling
131025 Nordic Conference for Mediation and Conflict Transformation, November 8th-10th, Oslo
131025 SFMs Ordförande på möte med åklagarna, om medling
130921 Nu finns SFM på Facebook
130410 Halvdagsseminarium: Medling för föräldrar i vårdnadstvist (1 kommentar)
130409 SVT rapporterar: Alla erbjuds inte medling i Uppsala kommun
130322 Kallelse årsmöte 22 april samt medlemsaktivitet – Norska konfliktrådet (2 kommentarer)
130320 Artikel HD: Nationell samordning krävs (1 kommentar)
130319 Inslag Mittnytt: Brottsdömda ungdomar får ingen medling
130319 Artikel: färre unga erbjuds medling
130115 “Medling som möte, berättelse och försoning”
121011 Låt oss tala om den reparativa rättvisans filosofi och hur vi praktiserar den (1 kommentar)
120926 Medling som alternativ i vårdnadstvister 23 november (1 kommentar)
120901 Var tredje elev har mobbats det senaste året
120901 Vårdnadstvisterna ökar – trots lagändring
120830 Brev till Socialstyrelsen och Justitiedepartementet
120518 Medlingens moral, emotioner och mångfald.
120518 Trauma and Secondary Traumatization in Studies of Genocide and Massive Political Violence
120518 14 – 16 June 2012, 7th International Conference of the European Forum
120417 TV4 Nyhetsmorgon – Förövare och offer möttes efter tjugo år
120417 TV4 News: Medling vid brott
120404 Pressmeddelande Socialstyrelsen: Unga gärningsmän tillfrågas inte om medling.
120404 Medlingens dag 2012 – Tack!
120214 Medlingens dag 26-27 mars!
111211 P3 morgonpasset helg uppmärksammar medling
111202 Ministry of Justice evaluation of restorative justice
111201 The Status and Needs of the Victim of Crime in Mediation – Nordic Seminar
111122 Medling ger färre vårdnadstvister
111114 Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister – en kommentar av Dan Engström
111007 MEDLING – och andra former av konflikthantering av Jan Norman och Lina Öhman
111007 Ny avhandling: Ett brott – två processer, Linda Marklund (2 kommentarer)
111007 Medling vid brott i Advokaten
111007 MR-dagarna
111007 Socialstyrelsen följer upp kommunernas arbete med medling
111007 SR dokumentär – Berättelsen om ett rån
110531 Inbjudan till Nordiska juristmötet
110531 SITA konferens
110512 Ett brott – två processer; Medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen
110322 Årsmöte och aktivitet 14/4-2011
110302 Kallelse årsmöte
110225 Jobbmöjlighet – Uppsala kommun
101214 SFM konferens; Medling vid grova brott och försoning (2 kommentarer)
101213 Barnaministeriet sänder program om medling vid brott
100923 European Forum for Restorative Justice 2011 Summer School
100923 Public consultation by the European Commission on the rights, support and protection of victims of crime and violence
100915 Upprop för reparativ rättvisa i Europa
100826 International Congress on Mediation
100606 Tema ungdomsvåld (1 kommentar)
100503 Tack!
100408 Debatt om ungdomsbrott
100407 Sista anmälan 11 april
100102 Medlingens dag 15 april (1 kommentar)
100101 Medlemsaktivetet och årsmöte
091014 Medling uppmärksammas positivt i media
090902 Från skam till stolthet
090821 På tal om mobbning – och det som görs
090819 Inslag på Aktuellt angående medling vid brott
090819 Utredning angående medling vid brott
090513 European forum seminars
090511 Reseberättelse Island
090506 Nordiskt forum för medling söker styrelsemedlem
090506 Artikeltips
090506 Enkät
090430 nyheter /// Academy on International Dispute Resolution
090330 nyheter /// 2nd Restorative Practices International Conference
090319 nyheter /// Victims in Europe | 23rd Annual Conference of Victim Support Europe | Lisbon | June 2009
090312 nyheter /// summer school
090301 nyheter /// ytterligare info om workshop i mindfulness (1 kommentar)
090219 nyheter /// Intressant möjlighet för familjemedlare!
090216 nyheter /// årsmöte
090216 nyheter /// kurs i transformativ medling
090216 nyheter /// eftersnack
090216 nyheter /// från European Forum Restorative Justice
090216 nyheter /// ny rapport
090202 nyheter /// rapport från Avesta
090202 nyheter // Konferens
090109 nyheter/// Medling vid brott
090105 nyheter /// Inbjudan
081110 nyheter /// Fråga från medlem (1 kommentar)
081024 nyheter /// Konferens (1 kommentar)
081015 Nyheter/// Gæstebesøg af professor Howard Zehr
081015 Nyheter/// Workshop med professor Howard Zehr
080926 obs, rätt mailadress?
080926 nyheter /// Forskningsprojekt om medling vid brott
080923 Nyheter/// Folke Bernadotteakademin rekryterar
080917 nyheter /// planerad konferens ”Medlingsmetodikens smörgåsbord – från rollspel, litteratur, film och symbolkort (2 kommentarer)
080917 nyheter /// Kontaktseminarium på Island om Restorative Justice
080916 nyheter /// välkomna!
080722 Ny FAP om medling
080512 Konferens i Norge
080428 Årsmöte med föreläsning
080428 Succé för Medlingens dag!
080222 Medlingens dag 2008
080222 Medlemsaktivitet och Årsmöte
080222 Nätverkskonferens för Norrbottens medlare
080222 Arbetsmöte styrelsen
070611 Konferensrapport av Nadira Nilsson
070611 Skolmedlings projektet i Norrbotten utvärderat
070611 Skolmedlare försvarade sin avhandling
070215 Medling vid brott i Luleå
070209 Opartiskhet – vad är det?
061219 Skolmedlingskonferens i Luleå
060707 Rapport från European Forum for Restorative Justice