Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott 6 april

SFMs brottsmedlargrupp samt forskare Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson tackar för deltagandet vid förra veckans digitala diskussionsforum angående medling med anledning av brott.

Under två timmar så diskuterades det kring medlingens framgångsfaktorer och fallgropar, arbetet utifrån lagen om medling och förarbeten kring lagen, om ansvaret ska ligga hos kommunerna, samverkan och dess utmaningar samt behovet om nationell samordning.

Vi tog upp rutiner kring ärenden, hur vi arbetar med olika ålderskategorier och utmaningarna kring det, att det krävs politiskt engagemang för att driva medlingsfrågan och också regional drivkraft.

Vi vill också dela med oss av de svar vi fick in från mentifrågorna, där ni själva svarat vad som varit viktigt för er att få diskutera samt också vad ni tog med er från de två timmarna.

Svar i ordmoln
Svar i ordmoln

Stor tack till er alla!

Vill ni dela med er av fler tankar eller har ni kommit på ytterligare saker som ni skulle vilja belysa – maila då:

Lottie: lottie.wahlin@socarb.su.se
Maritha: maritha.jacobsson@soc.uu.se