BARNETS RÖST – hur fångar vi upp den i medlingsprocessen? Nätverksträff för familjemedlare 3 februari 2022.

En kväll för tankeutbyte om hur vi som medlare kan göra verklighet av barnets rätt att inkluderas i frågor som rör deras liv och ge dem möjlighet att komma till tal.

I digital form möttes ca 25 personer med olika yrken och med gemensamt intresse för frågor om hur vi inom medlingen kan fylla barnkonventionens ord med handling. Det stod snart klart att det finns en vilja att lyssna på barn men samtidigt stor respekt för komplexiteten i begrepp som barnperspektiv och barns vilja och en viss rädsla för att gå in i barnsamtal inom ramen för medling.

Vi enades om att barnsamtal ska ge barnet rätt att informeras om vad medling betyder och varför den sker. Men därutöver är det viktigt att betänka att det är en rätt att komma till tals som barnet väljer om det vill utnyttja. Kanske vill barnet skicka med medlaren frågor till föräldrarna som kan vara till hjälp för de vuxna att påminnas om frågor som är viktiga för barnet? Vi var många som upplevt att barnens röst i medlingen gjort det tydligt för föräldrarna hur deras konflikt upplevts av barnen. Detta kan bli det som gör att de slutligen förstår att det är dags att söka lösningar och lämna tvisten bakom sig.

Samtalen böljade under aftonen mellan rent konkreta frågor som vid vilken ålder, var, när i processen etc till mer övergripande frågor om barnsamtalens syfte och om samtalen till och med kan vara till skada för ett barn? Vi kunde också konstatera att barnsamtalen får ett annat och komplicerat syfte vid verkställighetsmedlingar där barnens inställning ofta ska redovisas till rätten. Kan vi och bör vi lämna ut barnens uttalanden efter de korta kontakter vi hunnit ha och hur kan vi bedöma deras uttalanden i relation till om hinder för verkställighet föreligger?

Som så ofta kunde vi konstatera att tankeutbytet under kvällen varit berikande och givit nya infallsvinklar. Förhoppningsvis gick några av oss vidare med modet att möta barn förutsättningslöst och öppet för samtal inom medlingen!