Välkommen till nätverksträff online: Lagändringar som kan påverka familjemedling.

Alla som är intresserade av familjemedling är välkomna. 5 oktober 2021 kl. 18.30 – 20:00, Via Teams
Anmäl dig här: https://forms.gle/sjNYCAPH9hzryWez6

I år träder en lång rad lagförändringar i kraft som berör barn och familj. Under kvällen ska vi diskutera ett axplock av dessa. Syftet är att vi som på olika sätt arbetar med familjemedling, eller är intresserade av familjemedling, ska diskutera innehållet i förändringarna och utbyta tankar. Bland annat kommer följande nyheter behandlas:

– Föräldrar måste delta i ett informationssamtal hos socialnämnden innan de framställer ett yrkande om vårdnad, boende eller umgängeDomstolen ska inte få ta upp ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge om inte föräldern har deltagit i ett informationssamtal.

Förslaget är intressant och väcker många frågor, bland annat vilka som kommer att hålla dessa informationssamtal och hur väl de känner till medling som en väg till goda lösningar för barnet? Kommer informationssamtal, som inte är inriktade på konfliktlösning, i tillräckligt hög utsträckning att uppnå sitt syfte?

– Det ska framgå av lagen att en medlare ska ha relevant utbildning och yrkeserfarenhet och vara lämplig för uppdraget

Det är enligt regeringen inte lämpligt att uppställa krav på specifik kompetens. Låt oss diskutera hur vi ser på detta!

– Det införs ett nytt brott, barnfridsbrott, som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation.Straffet föreslås vara fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år.

På vilket sätt kan detta komma att påverka medling?

En länk till de aktuella propositionerna hittar ni här.

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).Det går inte att betala med faktura.

Anmäl dig här: https://forms.gle/sjNYCAPH9hzryWe