Tack till alla som medverkade

SFM tackar de medverkande på nätverksträffen “Medling vid brott – fördelar utifrån ett brottsofferperspektiv” med Lottie Wahlin. 

En härlig samling medlingsintresserade från Luleå i norr till Varberg i söder samlades under kvällen för att ta del av Lotties gedigna erfarenhet och forskning inom området.  

Lottie tog oss igenom medlingens historia i Sverige som startade 1987 fram till hur det ser ut i dag. 

2002-Medlingslagen kom. 

2003–2007-Uppdrag till BRÅ att utveckla medlingen. 

2008-Medlingen blev ett kommunalt obligatorium.   

Vid Socialstyrelsens översyn 2012 kan man se att karaktären på medlingsärendena ändrats. Det har gått mot allvarligare brott, äldre gärningspersoner och fler brott mot person jämfört med hur det var under BRÅ’s uppdragstid.  Lottie presenterade även resultaten från studien ”Medling vid brott; en enhetlig svensk modell?” från 2016. Studien visar b la på att medling vid brott minskar i Sverige. Och att medlingens karaktär har gått från att vara ideologisk till att användas mer som en åtgärd.  

Vi fick också ta del av forskningsresultat kring de goda resultat som medlingen ger för gärningspersonen kring minskade återfall, minskad stigmatisering och ett ökat förtroende för rättsväsendet. Även för den brottsutsatta visar forskning på vinster med medling; de är mindre rädda, arga och mer nöjda, det minskar PTSD symtom och främjar läkningen.  

Slutligen delgav Lottie sina tankar om vad som behöver göras för att få fart på medlingen igen. Det behövs; ett politiskt intresse, nationell samordnare, ökad kunskap inom rättsväsendet, skola, kommuner och allmänhet, medling på schemat på universitet och, medieintresse och såklart samverkan.  

Under och efter föreläsningen lämnades utrymme till reflektioner och frågor. Engagemanget var stort och många tankar lyftes. Precis som det ska vara när temat engagerar.  

Stärkta ska vi nu fortsätta vårt arbete med att få fart på medling i Sverige igen!