SR P4 Uppland: ”Nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan”

Det är väl värt att lyssna på intervjun i P4 Uppland på Sveriges Radio med Calle Rönnbäck, samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour. Intervjun och artikeln finns här.

Temat är brottsförebyggande och visar framgångsfaktorer vid medling vid brott såsom ett: ”Nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan”. Kontentan i intervjun sammanfattas i artikeln med att: ”Skolungdomar som begår brott ska få hjälp i ett tidigare skede då Uppsala ungdomsjour erbjuder skolor att remittera till medlingsverksamheten direkt. Ungdomar under 21 år erbjuds annars bara medling vid polisförhör.”

”Det är elevernas arbetsmiljö och viktigt att kunna lösa sådana här konflikter tidigt”, säger Calle Rönnbäck samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour.

Det nya förfarandet innebär många nya medlingsärenden per vecka. SFM ser det som ett föredömligt sätt att arbeta med medling vid brott och rekommenderar fler kommuner att ta efter och inspireras av Uppsala ungdomsjours arbete. Kanske kan detta förfarande vara en av lösningarna på brottsmedlingens nedåtgående spiral med mindre inflöde av medlingsärenden som flera andra kommuner vittnat om?