Kunskapsutbyte med MFoF – den statliga kunskapsmyndigheten för familjerätt och föräldrastöd

I november tog utredarna Rebecca Berg och Gunilla Cederström på MFoF kontakt med SFM för att höra om våra tankar om olika medlingsstilar och medlingsmodeller. Det visade sig att MFoF arbetar med att ta fram utbildningsmaterial för socialnämndernas samarbetssamtal inom en familjerättslig kontext. Ambitionen tycktes vara att deras material så småningom ska vara tillgängligt på MFoFs hemsida och troligen innehålla såväl texter som filmer om olika medlingsstilar och annat som kan utgöra ett verksamhetsstöd för de kommunala familjerätterna.
 
SFM och utredarna möttes på ett digitalt möte den 23 november där vi samtalade om frågor rörande medling och likheter och olikheter mellan de samtal som förs på de kommunala familjerätterna och de medlingssamtal som kan följa efter domstolsbeslut av fristående medlare. Det var ett tankeutbyte präglat av respekt och nyfikenhet och som pekade på att kunskap och struktur många gånger är viktigare än vilken specifik medlingsmodell som används. Vi kunde också konstatera att nyfiken och delad kunskap som alltid är löftesrikt och spännande och SFM hoppas få fortsätta kontakten med MFoF om frågor som berör medling.
 
Ett besök på MFoFs hemsida rekommenderas för den som inte redan brukar ta en titt där. Där finns en hel del kunskap i familjerättsliga frågor och myndigheten erbjuder också utbildningar. Just nu erbjuds t ex en utbildning den 12 februari för aktörer inom föräldraskapsstöd.
 
https://www.mfof.se