Önskar du att vara en del av SFMs styrelse?

Inför årsmötet den 10 mars finns det möjlighet för dig att föreslå dig själv eller annan till styrelsearbete. Kontakta valberedningen och kontaktperson Pia Törnstrand, pia@qvarfordt.se