Medling är en beprövad metod mot ungdomsbrott, debatt i Svenska Dagbladet

Forskarna Lottie Wahlin (fil dr, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet) och Maritha Jacobsson (docent, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet)
frågar i en debattartikel i Svenska Dagbladet varför inga politiker intresserar sig för de brottsförebyggande metoder som redan finns och som skulle kunna utvecklas,
exempelvis medling?

”Det tycks således som att det saknas åtgärder för att förebygga och hantera
ungdomskriminalitet. Men det stämmer inte. Socialtjänsten har möjlighet att agera. Medling är ett bra exempel på en åtgärd för att hantera ungdomskriminalitet,
förebygga vidare brott och stötta parterna, särskilt brottsoffren, efter en
brottshändelse.”

”Vi behöver således inte uppfinna hjulet igen utan kan använda de metoder som
redan finns: som är beprövade, beforskade och lagstiftade (i medlingslagen,
socialtjänstlagen och lagen om unga lagöverträdare). Medling ersätter dessutom inte den vanliga rättsprocessen, utan är ett komplement, så ingen behöver oroa sig för att den unge rånaren ska slippa undan.”

Se hela artikeln här:

https://www.svd.se/beprovade-metoder-finns-mot-ungdomsbrott