IVO:s ställningstagande till SFM klagomål om medlingsverksamhet

Brottsmedlargruppen i SFM har gjort en kartläggning över hur Sveriges kommuner arbetar med medling vid brott. Den kartläggningen visar på skrämmande siffror. Unga lagöverträdare erbjuds inte medling – vilket är ett lagbrott. Kommunerna ska erbjuda medling, men gör det inte. IVO är tillsynsmyndighet, de har fått uppgifterna från SFM om att så många som 55 kommuner i Sverige svarar att de inte har någon som medlar samt att 78 kommuner svarar inte alls när SFM upprepat kontaktat kommunen. Dessa tillsammans utgör nästan 50% av Sveriges alla kommuner, som alltså inte erbjuder medling eller eventuellt inte har någon medling. SFM har skickat in klagomål till IVO som återkom med följande svar:

Du har skickat in ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om medlingsverksamhet. IVO kommer i nuläget inte att genomföra någon tillsyn av verksamheten. Det beror på att vi i nuläget använder din information som underlag för riskanalyser. Det kan medföra tillsyn inom området som du klagat på längre fram. IVO:s tillsyn ska vara riskbaserad, vi har därför nytta av dina uppgifter. Vi har registrerat dem och kommer att använda dem tillsammans med andra uppgifter för att göra riskanalyser inför kommande tillsyner. Vi prioriterar att genomföra tillsyn där vi bedömer att riskerna för brukare och patienter är stora.”