Ytterligare en medlingssamordning läggs ner

Efter flera år av medlingssamordning för merpartens av länets kommuner har
Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) tvingats avsluta
medlingsverksamheten med anledning av en omorganisation. Från årsskiftet är det kommunerna som ansvarar för att kunna erbjuda medling utifrån bestämmelserna i Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (2002:445) om medling med anledning av brott.

”Den stora förhoppningen är att kommunerna tar vid arbetet men det finns en risk att det inte har hög prioritet” säger Beatrice Högå,
Verksamhetschef Agera Värmland.

Vi från SFM beklagar att en fungerande medlingssamordning går i graven. Detta är
ytterligare ett tecken på hur det går för medling vid brott i Sverige…

Det är snarare mer samordning som är önskvärt för att kommuner inte ska behöva stå handfallna och ensamma i arbetet. Hur kommer det sig att utvecklingen går åt helt fel håll?

BFC skrev en avslutande rapport som tar upp utvecklingsområden gällande medling vid brott. BFC lyfter fram hinder, utmaningar och möjliga lösningar i
medlingsprocessen med förhoppning att underlätta för kommuner och andra aktörer i medlingsprocessen. Det finns även en förhoppning om att kunna bidra till förändring som kan göra medlingsprocessen enklare. BFC vill lyfta frågan kring barn och ungas rätt till medling utifrån den lagstiftning som finns idag och anser att det är upp till
lagstiftaren att ansvara för att nödvändiga förändringar alternativt tillsyn och
samordning tillkommer för att säkra denna rättighet (s. 2).

Brottsmedlargruppen i SFM som tagit del av rapporten tycker att den är välskriven och understryker flera viktiga poänger. Läs hela rapporten här: Medling_vid_brott_BFC