SFM talade på Brottsförebyggande rådets nätverksträff den 15-16 maj 2019

På Scandic Haymarket i Stockholm höll Brottsförebyggande rådet en tvådagars nätverksträff (15-16 maj 2019) för länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare tillsammans med flertalet representanter från polisen.
Det var runt 40 personer som samlats för att lyssna på olika föreläsare samt diskutera brottsförebyggande frågor. Övergripande ämne för dagarna var ”upprepad utsatthet”.
Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering var inbjudna att hålla i ett av föreläsningspassen där medling och den reparativa rättvisan fick stå i fokus. Ordförande Pia Törnstrand och ledamot Emmelie Michael höll föreläsning med temat: ”Medling och reparativ rättvisa – hur kan det hjälpa brottsoffer? Förebygger det upprepad utsatthet?” Både polis och brottsförebyggande samordnare fick ta del av hur medlingen växt fram i Sverige, till lagstadgad verksamhet. Vi informerade om hur det ser ut idag och att det krävs nationell samordning för att upprätthålla att medling kan erbjudas överallt i Sverige, något som SFM försöker jobba för. Detta för att både de som blivit utsatta samt gärningspersoner ska få erbjudandet om medling, för att också kunna förebygga upprepad utsatthet i och med medling. Pia och Emmelie berättade även om hur en medling går till, grunderna i reparativa tankarna kring medling och uppmanade alla att ta med sig den kunskap de fått om medling tillbaka till sina arbetsplatser för att sprida ordet om medling.