SFM presenterar stolt sin nya logga

SFM presenterar stolt sin nya logga.