SFM i möte med Socialstyrelsen

I fredags träffade ordförande Pia Törnstrand och ledamot Emmelie Michael representanter från socialstyrelsen. De diskuterade bland annat behovet av nationell samordning gällande medling vid brott, krav på utbildning och beskrev en aktuell situation gällande brottsmedlingen idag. Socialstyrelsen jobbar med att uppdatera handboken för socialtjänsten angående unga som begår brott och tog till sig av de synpunkter SFM hade gällande medling vid brott. Ett vidare samarbete kommer att ske kring hur medling kommer att beskrivas i kommande uppdaterade bok.