Resultat från arbetet inom EU i FOMENTO-projektet (Fostering mediation in cross-border civil and succession matters).

Nu presenteras resultat från arbetet inom EU i FOMENTO-projektet (Fostering mediation in cross-border civil and succession matters).

Inbjudan till konferens i Leipzig, Tyskland, 26 juni 2019. För praktiker, eller blivande praktiker inom området: European Conference on Mediation in Cross-Border Succession Conflicts

https://www.mediationstage.de/fomento.php

Rapport från undersökningen som genomfördes i sex EU länder: Italien, Frankrike, Österrike, Tyskland, Polen och Sverige (170 sidor)

https://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/FOMENTO-Research-Report-mediation-crossborder-succession-conflicts.pdf

Riktlinjer för medborgare och experter från EU-länder

Guidelines for citizens: Succession conflicts with a cross-border impact:

https://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/Guidelines-for-citizens-2.pdf

Guidelines for professionals: Succession conflicts with a cross-border impact:

https://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/Guidelines-for-professionals-2.pdf

Animerad film i två olika versioner, kortare och längre, som är huvudversion (4 min.)

Animated film (long version): How to deal with cross-border succession matters?

https://www.youtube.com/watch?v=ScU7oFYNzRE&feature=youtu.be

Animated film (short version): How to deal with cross-border succession matters?

https://www.youtube.com/watch?v=3vuQQrbADss&feature=youtu.be

De arbetar nu med att bilda ett nätverk av specialister inom EU under våren och sommaren 2019.

För mer information: www.fomentonet.eu

mail: info@fomentonet.eu

Vid frågor kontakta Robert Boch (svenska/engelska): r.boch@mediatorzy.pl