Nätverksträff för länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) håller i en nätverksträff i Stockholm 15-16 maj 2019 för länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare. SFM är inbjudna att hålla i en av föreläsningarna. Ordförande Pia Törnstrand och ledamot Emmelie Michael kommer att prata om medling och reparativ rättvisa. Från SFM:s sida är det mycket positivt att ha ett tillfälle där SFM kan nå ut och informera om medling. Kunskap som samordnarna kan ta med sig och föra vidare.