“Medling om afrikanska länders vattentillgång”

Medling hjälper länder i Afrika att försöka enas kring ett jättelikt dammbygge
i Blå Nilen.  Se Göteborgs-Postens artikel:  →

“Medling om afrikanska länders vattentillgång”