Glädjebesked att Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå lever vidare

Individ- och familjenämnden i Umeå tog inte beslut om nedläggning av
brottsofferstödet och att medlingen skulle läggas över på annan verksamhet. Det är glada nyheter att Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå lever vidare.
Det kommer nu istället tas ett krafttag om medlingen. Det planeras i samarbete med SFM en nätverksträff i Umeå efter sommaren, mer information kommer senare. Har du tips på föreläsare eller intressanta teman för dagen, mejla:

→info@s-f-m.se←